Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

43. Брунон із Квербурга гостем Володимира

Іван Франко

Із його листу до німецького цісаря Генріха з р. 1008

Мужеві церкви, богобойному

Цареві Генріхові радуватися!

Брунон, що на все бідний, та бажає

Всього, що надобиться королеві

І що подобається богові святому.

Не відаю, чи зна вельможність Ваша,

Що між живучими на тій землі

Нема нікого, хто любив би більше

Ваше спасеніє о господі

І хто бажав би більше слави Вам

На сього світу шляху многотруднім.

Ваш брат, а найлюбіший мій свояк,

Брунон-єпископ, як в угорськім краю

Я пробував, переказав мені,

Що Ви, королю, затурбовані

Моїм поводженням і боїтеся,

Аби я сам себе у пропасть не завів.

Се, може, і вчинив би я, якби

Не зупиняв мене той сам, що і тепер

Мене спиняє, вселаскавий бог

І перший поміж слугами його,

Володар найсвятіший мій Петро.

Нехай же надгородить і тобі

Бог усіх тих, що на землі жиють,

Що ти, вельможний цар, що має дбати

Мало що не про світ увесь, потурбувався

У імені господнім і про мене,

Твойого найвірнішого слугу,

Аби свій вік не стратив марно я.

Благодарю Всевишнього, що ти,

Кермуючися мудрістю, яку

Тобі дав бог, всіх старань докладаєш,

Аби володарем явиться добрим

А рівночасно також і побожним,

І зручним візником святої церкви.

Так само й ми, хоч бідні, кілько тут нас,

Але твої, аби не тратить марно

Сього життя й не стати голими

В день смерті, докладаємо старання,

Оскільки надихає нас усіх

Святого духа милосердя, працювати,

Трудиться відповідно до тих слів

Блаженного Павла: «Душі своєї

Не чиню я ціннішою від себе».

Нехай і так, що сам від себе я

Нічого не роблю, як тільки лихо, –

Та господа в тім воля, не моя,

І як захоче він, то одним своїм словом

Усе те повернути може на добро.

Діла господні відкривать і визнавать

Почесна річ, а особливо личить

Мені се перед Вами, за якого

Намовою я став єпископом

І, висланий святим Петром, несу

Язичникам невірним слово боже.

Отсе вже рік цілий сповнив круговорот

І днів і місяців своїх, як ми,

В Угорщині просидівши даремно

Час не малий, покинули той край,

Аби дібратися до найжорстокіших

Язичників, що звуться печеніги.

Князь русів, своїм царством і багатствами

Великий, продержав мене у себе

Ціліський місяць і пустити не хотів,

Мене впевняючи, що добровільно

Сам хочу погубить себе, йдучи

До того безрозумного народу.

«Ніхто на розум їх не наведе, –

Так говорив не раз до мене князь той, –

І не знайдете там користі ніякої

Для душ, хіба для себе смерть

І то найганебнішу, в лютих муках».

Та ось одного разу князь зі страхом

Сказав мені: «Вволяю вашу волю.

У сні було віщовання мені

Біди страшної, як спротивлюсь довше вам.

Тож відпроваджу вас до печенігів».

І сам зі своїм військом відпровадив

Мене з товаришами моїми

Два дні дороги аж до крайньої

Границі своєї держави, що її

Для обезпеки від кочовників

Обгородив від південного боку

Дуже міцним і довгим частоколом.

А як доїхали ми до границі,

То зупинились перед брамою.

Тоді з коня на землю князь ізсів,

А я з товаришами наперед

Пішов, і князь із воєводами

Своїми йшов за нами аж до брами.

Ми не спинялися у своїм ході,

А як зійшли на горб за брамою,

Побачили на протилежнім горбі

Князя, що ще стояв, мов ждав на нас.

Аж ось прийшов від нього воєвода

І від князя переказав нам ось що:

«Я допровадив вас аж до границі,

Де вже кінчається моя земля,

А починається ворожа. Богом

Молю вас, аби ви не тратили

Життя даремно на мою неславу.

Як підете, то, – знаю се напевно, –

Що завтра перед третьою годиною

Жде безпричинна вас гіркая смерть».

Я відповів йому через того ж войводу:

«Нехай господь тобі отворить небо

Так, як ти отворив нам вхід до тих

Язичників!» І взявши хрест у руки

Я ніс його, співаючи гімн благородний:

«Pater, arna me! Pasce oves meas!» .

Три дні йшли ми по краю печенігів,

Не зустрічаючи напасті ніякої.

На третій день, у пам’ятку святої

Дороти мучениці, нас зустріла

Ворожа орда страшенним криком,

І зараз руки всі нам пов’язали.

Три рази – рано, в південь, вечором

Нас із похиленими шиями

Водили під мечі, аби нам показати,

Що кождий з них, коли лише захоче,

Свобідно може повбивати нас, –

І всі три рази нас ніхто не рушив.

В неділю ми прийшли до більшого народу,

І нам дали приміщення, самі ж

Кінних гонців своїх порозсилали

По різних ордах скликувати збір,

Аби рішив, що починати з нами.

Аж о дев’ятій, під полуднє, нас

Посаджено на коней і везено

На місце збору, а провідники

Те й діло, ніби коней підганяючи,

Вдаряли батогами нас і коней.

Зустріла нас юрба їх величезна.

Ми бачили скрізь очі їх кроваві

І чули верески їх кровожадні.

Сотки сокир і тисячі мечів

Заблискотіли в нас над головами,

І ми були готові вмерти в кождій хвилі.

В такім страсі держали нас до ночі,

Верещачи та спорячи одні з другими,

Самі проміж собою у незгоді,

Поки старшини їх май [же] насильно

Не вирвали нас із їх рук, потрохи

Порозумівши з наших оповідань,

Що для добра прийшли ми до їх краю.

От так із волі всеблагого бога

І найпервішого апостола Петра

Ми прожили серед того народа

П’ять місяців і обійшли три їх округи;

Четвертого ми не торкалися,

Та відтам прибули до нас післанці

Від найзнатніших, що були між ними.

Несповна тридцять душ того народу

Ми навернули на Христову віру,

І пальцем божим, як самі вони

Казали, ми зробили мир між ними,

Зробили щось таке, чого, крім нас,

Ніхто з них сам не міг би був зробити.

«Сей мир, – так мовили вони до мене, –

Зробив ти сам між нами. А як правда те,

Що ти навчаєш, то ми всі готові

Зробиться християнами. Коли ж бо

Той русі в князь хиткий у вірі, й ми

Ждемо… від нього, а не християнства».

З отсею їх заявою вернув я

До руського князя. Він бога ради

Був задоволений і дав свойого сина

Їм на закладника, що миру з ними

Не перерве. А я з одного з наших

Там висвятив теж на єпископа,

І він ураз із тим князівським сином

Пішов назад до краю печенігів.

Отак, для більшої хвали та слави

Спасителя, дійшов закон його

І до народу найзавзятшого

З усіх язичників, що на землі жиють,

А я тепер звертаюся до пруссів,

Де станеться те, що зо мною має статься,

Де зробить нам і з нами той, що все

Зробив, бог милостивий і його слуга,

Мій зверхник, пресвятий Петро. Амінь.

Отсей справді поетичний лист, який кладу тут як одинокий посторонній додаток до ряду оповідань нашого найстаршого літопису, – се майже дослівна, лиш декуди трохи свобідніша, передача латинського тексту Брунового листу до цісаря Генріха II, якого дослівний переклад я подав ураз із відомостями про життя й діяльність Брунона та про значення його листу як джерела для історії України в початку XI в. в своїй книжці «Причинки до історії України Русі, часть перша. Накладом автора. Львів. 1912. (Писання Івана Франка VI)», ст. 109 – 123.

Писано д[ня] 29 цвітня до 1 мая 1914.


Примітки

№ 405/12, арк. 1 – 6, автограф.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 6, с. 182 – 187.