Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Місія

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в літературно-науковому збірнику «Ватра», Стрий, 1887, с. 63 – 90. У першодруку оповідання маг присвяту: «Посвящаю щирим другам моїм Йосипу й Йосипі Олеськовим». Увійшло до збірки «Місія. Чума. Казки і сатири», с. 1 – 44, де присвята знята.

На збірник «Ватра» в журн. «Зоря», 1887, № 11, с. 194 – 195, з’явилася рецензія українського письменника і громадського діяча Григорія Цеглинського (1853 – 1912). Автор рецензії поставив під сумнів правдивість змальованих письменником образів, зокрема Гаудентія, докоряв йому за натуралістичні сцени в деяких творах.

І. Франко відкинув закиди Г. Цеглинського в листі до редакції журн. «Зоря», 1887, № 15-16, с. 271.

Оповідання написане польською мовою у 1886 р. Зберігся неповний автограф (ф. 3, № 357), за яким І. Франко зробив переклад твору українською мовою, а також список цього твору під назвою «Місія. Перша частина трилогії «Чорна хмара» (ф. 3, № 388). «Місія» разом з оповіданнями «Чума», «Тріумф» готувалася до друку окремою книжкою.

На другій сторінці обкладинки збірки поезій І. Франка «З вершин і низин», Львів, 1887, надруковано таке оголошення: «Того ж автора вийде незабаром «Чорна хмара (Місія. Чума. Тріумф)». Формат, папір, правопис і ціна такі самі, як в отсій книжці». Свій задум автор певністю не реалізував: вивершив лише дві перші частини твору, опублікувавши їх як окремі оповідання; третя частина залишилася незавершеною.

Подається за збіркою «Місія. Чума. Казки і сатири», с. 1 – 44. У нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

…щирим другам моїм Йосипу й Йосипі Олеськовим.Олеськів Осип (1860 – 1903) – економіст і агроном в Галичині, був директором учительської семінарії в Сокалі на Львівщині, Йосипа – його дружина. Обоє листувалися з І. Франком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 16, с. 265 – 299.