Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Між добрими людьми

Іван Франко

Оповідання

Львів, 20 марта до 9 цвітня 1890.


Примітки

Вперше надруковано у збірці «В поті чола». Львів, 1890, с. 289 – 309, із зазначенням дати написання: «Львів, 20 марта, до 9 цвітня 1890».

У перекладі російською мовою надруковано у збірці «В поте лица» (1903) під назвою «Среди добрых людей», с. 351 – 374.

Передруковано в «Збірнику творів», т. 2. с 210 – 240, та у збірці «Маніпулянтка й інші оповідання». Львів, 1906.

У тексті збірки «Маніпулянтка й інші оповідання» порівняно із текстом першодруку зроблено незначні виправлення: «єго» виправлено на «його», «єї» – на «її», «міні» на «мені», «о» на «про», «ту» на «тут», «тремтіла» на «зомліла», «утиски» на «стискання» тощо.

Друкується за виданням: Маніпулянтка й інші оповідання. Львів, 1906, с. 135 – 174. В нашому е-перевиданні розділам оповідання дано назви для орієнтації у змісті. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 18, с. 208 – 226.