Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Гава

Іван Франко

Образок з життя підкарпатського народу


Примітки

Вперше надруковано польською мовою під назвою «Hawa. Obrazek z natury» у газ. «Kurjer Warszawski», 1888, № 31 – 33, від 31 січня – 2 лютого. Передруковано у газ. «Kurjer Lwowski», 1888, № 155 – 160, від 5 – 10 червня та у збірці оповідань І. Франка польською мовою «Obrazki galicyjskie», Львів, 1897, с. 30 – 62. Всі польські тексти оповідання ідентичні.

У перекладі російською мовою оповідання надруковано у журн. «Киевская старина», 1888, т. 23, кн. 10, с. 121 – 148, під назвою «Слава богу, для начала и это хорошо! (Этюд из жизни прикарпатского народа)» за підписом Мирон. Автограф перекладу зберігається у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, I, № 669.

Українською мовою оповідання видано окремою книжкою: Гава. Образок з життя підкарпатського народу. Написав Іван Франко. Львів, «Просвіта», № 110, кн. 11, 1888. 39 с.

Польський текст оповідання становить собою трохи скорочений переклад українського тексту. Опущено окремі описи, зроблено незначні уточнення, що не вплинуло на зміст і характеристику образів.

Подається за виданням: Гава. Образок з життя підкарпатського народу. Написав Іван Франко. Львів, 1888. В нашому е-перевиданні розділам оповідання дано назви для орієнтації у змісті. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 18, с. 7 – 32.