Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

До світла!

Іван Франко

(Оповідання арештанта)

Львів, у вересні 1889.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1890 р., № 2, с. 17 – 21; № 3, с. 33 – 36, з підзаголовком «Оповідання арештанта». Передруковано з деякими поправками у збірці «В поті чола». Львів, 1890, с. 267 – 288.

Крім змін у правописі тут зроблено численні виправлення – замінено чи вставлено окремі слова, частини речень. Наприклад: «Е, та се ціла історія» виправлено на «Е, та се ціла історія, по котрій шільдвахам заказали стріляти!»; «зовсім ще зелений» на «зовсім ще зелений «фраєр»; «зовсім того не було чути» на «зовсім того не було можна доміркуватися»; «мати бодай яке ремесло» на «мати бодай яке ремесло в руках»; «собі присвоїти» на «присвоїть його собі»; «шапка» на «капелюх»; прізвище Журовський на Журковський та ін. Щоб усунути повторення, автор викреслив наявний у першодруку уривок:

«Пан Журовський дуже радувався його поступом.

– З сього хлопця будуть люди, – повідає, було, не раз. – Нехай тільки працює, а вже найдуться такі, що йому поможуть.

Такі слова були для Йоська, як острога для палкого коня. Напружав усі свої сили. Що раз прочитав, то потім крізь сон напам’ять повторяв. Роздумував над способами, як би бодай трохи короткий день продовжити» («Зоря», 1890, № 3, с. 35).

У збірці «В поті чола» вперше подано дату написання твору: «Львів, у вересні 1889».

Передруковано в антології «Вік», т. 2, 1902, с. 512 – 532, та у «Збірнику творів», т. 2. К., 1903, с 5 – 38. Двічі оповідання видавалось у Києві окремою книжкою: До світла! (Оповідання арештанта). К., 1914 (серія 7, № 62).

На початку вересня 1889 р. І. Франко написав у тюрмі вірш «Був вечір, ми в казні вже спати лягли…», в якому розроблена та сама тема, що й в оповіданні «До світла!».

Ще за життя І. Франка оповідання «До світла!» набуло великої популярності в Росії. У перекладі російською мовою воно друкувалося понад десять разів у різних періодичних виданнях (зокрема в журналах «Мир божий», 1895, № 2; «Вестник Европы», 1897, т. 5, кн. 9; «Журнал для всех», 1898, № 11, 12). 1904 р. у видавництві «Донская речь» оповідання надруковано в Лесі Українки. Неодноразово воно видавалось окремою книжкою (вперше – 1899 р.).

У лютому 1903 р. царська цензура заборонила масове видання твору, призначене для народного читача. Проте у травні цього ж року цензура дозволила друкувати оповідання у збірці «В поті чола» в російському перекладі:

«Даний… рукопис, що є досить великою збіркою оповідань Франка, не призначається, очевидно, для народного читання, і оповідання «До світла!» не привертає виключної уваги читача в числі інших подібних за характером белетристичних творів того самого автора. З огляду на це комітет вважає за можливе дозволити його до друку в цьому збірнику» (Іван Франко. Документи і матеріали. 1856 – 1965. К., «Наукова думка», 1966, с. 246).

Оповідання було надруковане у збірці під заголовком «К свету!» (с. 325 – 356).

В архіві І. Франка у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР 1 зберігається уривок автоперекладу німецькою мовою оповідання «До світла!» (19 сторінок) під заголовком «Zum Licht! Erzählung eines Arrestanten». Переклад незакінчений (перекладено І, II та початок III розділу), обривається на середині речення. Вперше цей текст опубліковано у виданні: Ivan Franko. Beiträge zur Geschichte und der Ukraine. Berlin, 1963, S. 267 – 273.

Друкується за збіркою: «В поті чола». Львів, 1890, с. 267 – 288. В нашому е-перевиданні розділам оповідання дано назви для орієнтації у змісті. У Франка вони мали тільки римську нумерацію. Топоніміка в оповіданні – реальна, як показано на карті

Карта місця дії оповідання «До світла!»

«Мир божий» – російський літературний і науково-популярний журнал ліберального напряму. Видавався у Петербурзі протягом 1892 – 1906 рр.

«Вестник Европы» – російський науково-літературний журнал ліберально-буржуазного напряму. Видавався у Петербурзі протягом 1886 – 1918 рр.

«Журнал для всех» – російський науково-популярний і літературний журнал ліберально-буржуазного напряму. Видавався у Петербурзі протягом 1896 – 1906 рр.

«Донская речь» – книжкове видавництво, засноване 1903 р. у м. Ростов-на-Дону. Випускало соціально-політичну і художню літературу. У 1907 р. було закрите царським урядом.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 18, с. 99 – 118.