Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Іригація

Іван Франко


Примітки

Вперше опубліковано в журн. «Життя й революція», 1927, № 6, с. 289 – 306. Публікація і примітка М. Возняка.

«Іригація» (кін. 1880-х рр.)

Автограф оповідання зберігається в архіві І. Франка (ф. 3, № 349). Орієнтовно автограф датується кінцем 80-х років XIX ст.

Друкується за автографом. В нашому е-перевиданні розділам оповідання дано назви для орієнтації у змісті. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

«Життя й революція» – літературно-художній і громадський журнал. Виходив у Києві протягом 1925 – 1934 рр.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 18, с. 119 – 146.