Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«О грішна душенько, отсе…»

Іван Франко

О грішна душенько, отсе

Послідний твій часок ідеї

Не будь уперта, покорись

І з паном Богом примирись.

Бо сильний Бог, сама то вздриш,

Як перед судом затремтиш, –

І гордість грішную твою

Він зломить, наче тростину.

Страшний наш пан Бог для гордих

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Очистит тя з гріхів і кар.

Хоть весь свій вік грішила ти,

Хоть в злі день в день бродила ти,

То перед смертю лиш покайсь,

Ударся в груди, сповідайсь,

А власть такая єсть у нас

Все злеє з тебе знять нараз,

Так що мов чистий херувим

Ти станеш перед Божий трон

І насмієшся над всім злом,

І в вік не сплямишся вже ним.

1/VI [1880]


Примітки

Вперше надруковано у вид.: Літературна спадщина. Іван Франко. – Вип. І. – С. 25. Зберігся автограф (ф. 3, № 231, с. 3 – 4), з якого здійснювався першодрук.

Зазначений автограф є фрагментом, як доведено, рукописної збірки віршів, очевидно, підготовлюваної Франком у 1880 р. до друку (ряд творів із неї пізніше увійшов у збірку «З вершин і низин»). Рукопис становить 4 списані з обох боків аркуші, з них два середніх (відповідно до нумерації сторінок, даної текстологами-франкознавцями) є, власне, лише верхніми половинками цілих аркушів, так що середина коментованого вірша, яка містилася на нижній половині 3-ї сторінки, відсутня, на 4-й сторінці міститься його закінчення (починається рядком «Очистить тя з гріхів і кар»).

Вірш «О грішна душенько…» входить номером VI до складу більшого циклу, назва якого не відома, змістом же його є прижиттєві прикрості героя-вільнодумця та, очевидно, його смерть; при цьому поет з елементами гумору та іронії описує спроби «панотчиків» здійснити передсмертний обряд над його «грішною душею». Уданому вірші гумористично відтворено напучувальну промову сповідальників, котрі лякають «душеньку» Божими карами, закликають смиритися перед Богом, сповідатися і покаятись (ця тема, також не без прийомів комізму, пізніше розгорнута Франком у поемі «Страшний суд», 1906).

Початок вірша «О грішна душенько…» (8 рядків, до рядка «Він зломить, наче тростину» включно) було видрукувано у т. 2 Зібрання творів (с. 454). Проте не подано останнього рядка цієї початкової частини («Страшний наш пан Біг для гордих»), яка, на нашу думку, правильно відчитана упорядниками «Літературної спадщини», як і не подано другої частини (11 рядків) – чи то через недогляд, чи тому, що упорядники, не вловивши заданої автором стильової тональності, могли надто буквально зрозуміти ці рядка (які за умови такого розуміння, звичайно ж, могли входити у конфронтацію із принципами войовничого атеїзму, що ідеологічно домінував на час видання 50-томника).

Подається за автографом.

Микола Бондар

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 52, с. 114 – 115.