Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Враз з ним панотчики прийдуть…»

Іван Франко

Враз з ним панотчики прийдуть,

Жалібну пісню заведуть,

Водов покроплять, підкадять

І хробакам відтак дадуть.

Но слів не буде йти їм в лад,

Кадило їх не щире тож,

Похвала їх – побожна лож,

І справедливо! Адже се

Душа страх грішная була,

Без бога, без святих жила

Та й не покаявшись зійшла

Зо світу. Та найгірше те,

Що ти, о грішная душе,

Так бідно вмерла, що й на сміх

Панотчикам нема що взвать.

А се тяжкий, небого, гріх!

Се так значить, як ошукать

По смерті ближніх! Ну, піймеш:

За се до царства не підеш!..

31.V


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «Літературна спадщина. Т 1. Іван Франко», с. 24 – 25.

Рукописна збірка, куди входить уривок, містила в собі 42 вірші, які поет готував до друку протягом 1880 р. В кінці збірки рукою Франка була поставлена дата «22 – 23.IX 1880 р.». З невідомих причин ця збірка не побачила світу. Лише 13 віршів із неї увійшли до першого видання збірки «З вершин і низин» (1887), один вірш – «Вни плакали фальшивими сльозами», в дещо відмінній редакції і без четвертої строфи, побачив світ у другому виданні збірки «З вершин і низин» (1893), у циклі «Думи пролетарія».

Інші поезії вперше були опубліковані у кн.: Твори, т. 13. Уривки ряду віршів були вперше надруковані у кн.: «Літературна спадщина. Т. 1. Іван Франко», с. 24 – 25.

Подається за автографом (ф. 3, № 231, с. 3).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 453 – 454.