Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 04.1878 р. До редакції журналу «Вестник Европы»

Поч. квітня 1878 р. Львів, дня 2/IV 1878

Високоповажні добродії!

Знаючи, що Ваш журнал всегда занимається слов’янським питанням і радо поміщає звістки про сусідні слов’янські племена, задумав і я подати в Вашім журналі цілий ряд звісток про Галіцію, списати стан економічний тутешнього народу, його умственне движеніє і все, що у нас робиться для його піддвигнення. Хоть у «Вестнику Европы» було вже досить статей про Галіцію, але автор їх, не галичанин, міг мати під рукою тільки такі факти і такі явища, котрі продерлися в печать, а о прочих, зовсім природно, не міг знати. Для того, думаю, небезінтересно буде руській публіці познакомитись з ходом діл в Галіції від галичанина, хоч мої кореспонденції і не можуть мати претензії на такі широкі погляди і на таку прецизію в представленні речі, яко[ю] відзначаються статті д. М. Т[олмач]ова. Зате більше буде у мене фактів, з котрих вивід усякому не тяжко зробити.

Посилаючи сю першу кореспонденцію, прошу якнайшвидше звістити мене, чи буде вона поміщена, і чи маю працювати над дальшими, і які Ваші условія. Не знаю, як піде діло з язиком? Не владаючи добре в письмі руським язиком, я рішився писати по-нашому. Коли б це Вам робило багато трудності в переводі, то напишіть, і я буду мусив стрібувати писати по-руськи. Ждучи скорої відповіді, остаю з ушануванням.

Іван Франко. Адреса до мене: Іван Франко, Львів, улиця Клейновська, н[оме]р 4, 3 пов[ерх].


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Літературна критика», 1940, № 3, с. 103 – 107 («Неопубліковані листи І. Я. Франка», подав М. Панченко).

Датується на підставі помітки М. М. Стасюлевича на автографі: «3 (15) /IV-1878 р.» (це, очевидно, дата одержання листа).

Подається за автографом, що зберігається в Інституті російської літератури АН СРСР в Ленінграді (Пушкінський дім), ф. 250, оп. 3, № 281.

Стасюлевич Михайло Матвійович (1826 – 1911) – російський журналіст, публіцист, історик, редактор-видавець журналу «Вестник Европы» (1866 – 1908).

задумав і я подати в Вашім журналі цілий ряд звісток про Галіцію… – «Письма из Галиции» І. Франка в «Вестнике Европы» не друкувалися, пізніше були надруковані в газеті «Вольное слово», 1882, № 52, 54 (під назвою «Письма из Австрийской Украины»).

М. Толмачов – псевдонім М. Драгоманова, його статті «Русские в Галиции», «Литературное движение в Галиции» були надруковані в «Вестнике Европы» за 1873 р., № 1, 2.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 79.