Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 03.1878 р. До М. П. Драгоманова

Поч. березня 1878 р. Львів

Дорогий добродію!

Я від 5/III н[ового] с[тилю] на волі, сиджу у П[авли]ка. Мене не хотіли випустити на вільну ногу для рекурсу і тим змусили прийняти декрет. Не знаю, куди тепер кинутися і як продержатися. Я хотів з матеріалів, зібраних у тюрмі, написати обширнішу картину злодійського життя і послати її в московськім переводі до якої російської часописі, – чень, би прийняли? Що Ви на те?

Поки що я буду помагати П-ові видавати «Гром[адського] друга», і коби лиш яка-така підпора, ми би, чень, поставили го дещо трохи на ноги і довкола нього згрупували що талантливішого і живішого з молодежі. А не буде чим продержатися у Львові, то поїду на село і буду писав, що треба.

Чи не могли б Ви або хто там де видати збірник галицьких пісень з нотами? Ми необавці приладимо матеріал на досить обширну книжку.

Бувайте здорові!

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 2, с. 288.

Автографа не виявлено.

Датується на підставі змісту («Я від 5.III н. с. на волі»). Павлик поставив дату: «після 5 марта 1878».

Подається за першодруком. Це дописка І. Франка на листі М. Павлика до М. Драгоманова.

Я хотів з матеріалів, зібраних у тюрмі, написати обширнішу картину злодійського життя… – Йдеться про незакінчену повість «Івась Новітній» (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 345).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 77.