Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.10.1878 р. До О. М. Рошкевич

Львів

Моя сердечна, миленька Олю!

Даруй, що я тим разом не можу тобі писати довгого листа, не для того, як ти думаєш, що атрамент дорогий, бо се найменша річ, – а про те, що часу маю так мало, що аж ми голова тріщить. Друкую дальшу книжку нашого видавництва, кінчу «Boa constrictor», редагую і порядкую різні вісті з Галичини, пишу «Критичні письма», пишу до «Tygodnia» i «Pracy» та й ще наукові роботи для університету – ось ти представ собі, на якій я тепер розірві! Вже й очі починають мене боліти, але се байка – тре жити інтенсивно, коротко а дільно, раз, а гаразд, – се моя засада. Ти не журися, щоб я мав знов надто себе перетяжувати. Адже ж знаєш, що я помимо всього такий порядний кусень лінюха, так що воно зовсім не лихо для мене трошки розім’ятися.

А ти, моє серденько, що поробляєш? Чи заспокоює тебе зовсім робота, чи не журишся будущим? Коли поїдеш до Станіслава і чи мож буде там видітися з тобою? Не гнівайся за се коротеньке письмо. Про чуття свої міг би-м довго писати, але діло кличе.

Прощай. Цілую твої усточка.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 5, с. 74 – 75.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1198. Це дописка І. Франка (соком лимона) на листі Я. Рошкевича до сестри. Дату поставлено в листі Ярослава.

…дальшу книжку нашого видавництва… – Йдеться про літературно-публіцистичний збірник «Молот», що вийшов за редакцією І. Франка та М. Павлика як продовження «Громадського друга» і «Дзвона» (на початку січня 1879 р., хоч видання датовано 1878 р.).

…кінчу «Boa constrictor»…Повість друкувалась у «Громадському друзі», № 2, у «Дзвоні» і «Молоті», 1878 р.

…редагую і порядкую різні вісті з Галичини… – Йдеться про «Вісті з Галичини», друковані у збірнику «Дзвін», 1878 р. («Два маленькі фактики про о. В. Білінського з Нагуєвич», «Факти про моральне вліянє, яке має наше духовенство на народ», «Оповідання селянина з Нагуєвич про відносини народу до урядників», «Допис про Дрогобицьку гімназію»).

пишу «Критичні письма»… – Мається на увазі стаття «Критичні письма о галицькій інтелігенції. Письмо перше». – «Молот», 1878, с. 80 – 93.

…пишу для «Tygodnia» i «Pracy»… – Для «Tygodnia» І. Франко написав статтю «Emil Zola i jego utwory» та оповідання «Ruteńcy»; для «Pracy» – статті: у 1878 р. «Nauka i jej stanowisko wobec klas pracujących»; у 1879 р. «Со nas łączy, a co nas dzieli?», «Czego my chcemy?», «Od wydawnictwa», «Robotnicy i pracownicy», «Solidarności!», «Stowarzyszenia robotnicze angielskie».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 121 – 122.