Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.08.1878 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, 21 [серпня] 1878

Дорогий добродію!

П[авли]к пішов сидіти на 3 місяці. Просив написати Вам від себе, що Ви дарма гніваєтесь про неприсилку «Гром[ади]», позаяк він, не битий в книгарськім ділі, не знав, що Жорж не вишле без того, щоб аж відси його книгарня допоминалась, а думав, що Ви будете могли йому сказати вислати по даному адресу. Впрочім, і другий сук, книгарня тутешня ні одна не хоче замовляти на своюруч примірників, візьмім 100 чи 50, – а береться тільки спровадити stricte те, що хто замовить. Але, по-моєму, се не біда, і гніватися тут ні о що. «Гром[ада]» і так покупателів так багато тепер (під час ферій) не найшла б, і загалом багато їх не найде. Прошу тому прислати на мої руки прим[ірників] 5, не більш, а як розійдуться тоті, то зажадати мож буде більше. Тільки, друге діло, покупателі будуть переважно студенти, голота, – так чи не мож би для них знизити ціну? Тільки в тім ділі.

Ми тут після «Дзвона», котрого вислав Вам 10 прим., видали брошурку, котру оце посилаю. Помимо того, що се перевід з «От[ечественных] зап[исок]», поліція саме нині її сконфіскувала. Якби Вам понадобилось більше, то вишлю відтак, скоро все уляжеться. Чи получили Хмельницького? «Дзвона», на диво, досі (2 тижні по виході) не чіпали, хоч учора була a fulminante денунціація в «Dzienniku Polskim». Я дав що трохи в книгарню. Коли є у Вас Цвітк[овський], то най буде ласкав написати мені деякі адреси в Укр[аїну], по котрих би я міг вислати «Нову віру». Може б, штундистам? «Март[овское] движ[ение]» робиться, шлю Вам початок.

Щодо «Дрібної бібліотеки» і Іванова Ви дармо гніваєтесь, хоть і маєте подекуди рехт. Діло в тім, що Іванов був переведений і надрукований ще торік і мав піти до «Друга», а тепер тільки змінено перший і послідній лист, за друк заплатив «Кружок», так що Іванов властиво стоїть нам тільки 2 р[инських] 40 кр[ейцерів]. Друге те, що на Іванова і Ерк[мана]-Шатр[іана] складають гроші студенти, – значить, мусили ми лишити їм у всьому повну волю, і самі вони рішили спочатку друкувати дещо етимологічною правоп[иссю], щоб могли йти на провінцію, де ще багато людей диких, котрі бояться нашої фонетики. Однако ми застерегли собі, що ми дамо до тої бібліотеки, – аби була наша правопись. Що видавці не зовсім помилились, доказує те, що Іванова за три тижні розійшлось прим[ірників] 300. Правда, друга причина тому могла бути й в тій загальній посусі на книжкові новості, яка тепер зайшла в Галичині. Я не знаю, чи не видрукувати би дещо жаркенького з Гейне? До другого зошита «Дрібн[ої] біб[ліотек]и» я би думав дати Писарєва «Пчоли», тільки не можу роздобути тексту, окрім сербського. Писано, правда, що є перевід німецький, але через книгарню я не міг його добути. Може б, Ви де напитали.

На другий рік, якби спосіб, могли б ми взятись видавати Золя «Ругон-Маккар», бодай деякі кусні. Перший і другий том уже майже готові, «L’Assommoir» переводиться, «Abbé Mouret» також може бути швидко готов.

Ви писали, що могли б прислати трохи грошей. Якби так, то прошу, – може, буде й узникам (П[авли]кові та Остапові) дещо треба, хоть оба вони потрохи грошей забрали з собою, – а якби ні, то мож би повернути на друк.

Пишіть що-небудь! Чи статті ніякої, бодай коротенької від Вас не надіятись? Ми б хотіли ще сього року видати одну книжку, щоб завершити том. Титуловий лист треба буде надрукувати деінде, абощо.

Адресуйте: Joh[ann] Fr[anko], Kleinowskagasse, N 4, 3-er St[ock].

Ваш Ів.


Примітки

Лист до М. П. Драгоманова (1878 р.)

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 16 – 17.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1312.

Павлик пішов сидіти… – М. Павлик і О. Терлецький відбували тюремне ув’язнення за процесом 1878 р.

«Громада» – українські громадсько-політичні й науково-літературні збірники. Видавалися у Женеві за редакцією М. П. Драгоманова. Протягом 1878 – 1882 рр. вийшло п’ять збірників.

Жорж – женевський книгар.

…видали брошурку… перевід з «Отечественных записок»… – Мається на увазі переклад оповідання Г. Успенського «Війна за волю», виданий 1878 р. у «Дрібній бібліотеці» (друкувалося в журн. «Отечественные записки», 1877, № 2, с. 283 – 304).

Чи получили Хмельницького? – Йдеться про брошуру І. Нечуя-Левицького «Український гетьман Богдан Хмельницький і козаччина» (Львів, 1878).

«Dziennik Polski» – польська реакційна газета, виходила у Львові з 1869 р.

Цвітковський Юрій (1843 – 1913) – український громадський діяч, педагог (учитель гімназії в Києві), один з редакторів «Киевского телеграфа», член київської Громади.

«Киевский телеграф» – громадсько-політична 1 літературна газета ліберально-буржуазного напряму. Виходила в Києві в 1859 – 1876 рр. В 1875 р. фактичним редактором цієї газети був М. Драгоманов.

«Мартовское движение студентов Киевского университета 1878 года» – брошура про студентські заворушення в Київському університеті в березні 1878 р., видана М. Павликом (під псевдонімом «М. Ткаченко») у Львові в 1878 р.

я би думав дати Писарева «Пчоли»… – Брошура «Пчели» Д. Писарева в перекладі Василя Полянського з передмовою І. Франка вийшла у виданні «Дрібної бібліотеки» шостим випуском.

«Abbe Mouret» – частина повісті «Провина абата Муре» Е. Золя, під заголовком «Природа а церков», була надрукована і № 2 «Громадського друга».

…й узникам (Павликові та Остапові)… – Йдеться про О. Терлецького.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 103 – 104.