Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 8.11.1878 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Я не багато що маю додати, окрім того, що здало б ся, щоб Ви написали справді до нас, бодай коротенько. Ed. Sack писав мені, що прийняв би роботу про Ланге, тільки не має часу, а Любек затих. З Києва, повторюю й я, вже звиш 2 місяці ні вісті, ні посилки, так що нас далі виженуть з хати, а то й самі будем мусили емігрувати де-небудь, до лисого чорта, не маючи з чого жити. Я писав і переказував – нема нічого. Вістей з України, котрими обіцяли зразу нас засипати, тепер не прислано майже нічого, окрім невеличкого письма Кониського, балакання Е. Б[орис]ова та Пчілки статтю про чиншову справу. Хотів би-м потроху витолкувати Вам тоті «незрозумілі слова», про котрі сказано вгорі, та зажду, що далі буде, – відтак скажу, що знаю.

Чи получили письмо моє і другого християнина, просячого о «Гром[аду]», – він жде. А може, жартом тільки сказано нам, що хто хоче, най віднесеться до Вас з просьбою? Як так, то вп’ять-таки напишіть.

Не знаю, що такого сталося з «Март[овским] движ[ением]», котрого з Києва допоминаються, а котре я вислав по адресам уже 2 місяці тому, а прочу часть у Румунію. До Рум[унії], звісно, не швидко доходить посилка. «Листок «Гром[ади]» тутка дуже подобається, і прим[ірник], котрий Ви передали, побіг по руках. Пришліть, коли ласка, кілька їх, так само і дальшу «Гром[аду] ». Кінець «Boa constrictor», «Війни слов[’ян]» і проче, що надруковано, вишлемо Вам якнайшвидше. Прощайте!


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 2, с. 316 – 317. Автограф не зберігся.

Датується на підставі листа М. Павлика до М. Драгоманова (це дописка I. Франка до листа М. Павлика, дату поставив М. Павлик: «зараз після 8/ХІ – 1878 р.» – див. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 2, с. 314).

Подається за першодруком.

Ед. Зак, Любек. – До листа М. Павлик зробив примітку, що це – «прізвища двох наших товаришів, з котрих один, бачу, Терлецький» [Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 2, с. 316].

…роботу про Ланге… – Йдеться про працю Ф. А. Ланге «Die Arbeiterfrage von Fr. Alb. Lange». M. Павлик у примітці до свого листа М. Драгоманову пише:

«Сю книжку запропонував мені опісля Драгоманов перекласти на українське, кидаючи навіть університетські лекції. Частину перекладу я й зробив іще восени 1876 р., але її взято в мене при ревізії, в початку 1877 р. Потім, у 1878 р., я переклав укупі з Франком дві глави та й помістив у «Громадському друзі», а решту переклав сам аж 1879 р., у Женеві. Переклад і досі не надрукований» [Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 2, с. 28].

У «Громадському друзі» надруковано під заголовком «Питання робітницьке і його значення натепер і на будущее», Фрідріха Альберта Lange, перевід з німецького М. Павлика і Ів. Франка» (с. 121 – 150).

Кониський Олександр Якович (1836 – 1900) – український письменник. М. Павлик у листі до М. Драгоманова від 18 липня 1878 р. писав:

«Чи повірите, що прислав статтю в «Громадський] др[уг]» Кониський!!! Пише про українську літературу від Котляревського. Справді, що діяти? Відтручувати не хочеться, а написано не славно, хіба треба сказати, щоб скінчив усе, а тоді вже надрукуємо (розказавши від себе те, в чім ми не можемо годитись з ним)».

…балакання Є. Бова… – Мається на увазі стаття Євгена Борисова «Ще дещо про українські земства та російську адміністрацію», надрукована в «Молоті» (с. 227 – 231).

…Пчілки статтю про чиншову справу. – Йдеться про статтю Олени Пчілки «Чиншова справа», надруковану в «Молоті» (с. 398 – 399).

…тоті «незрозумілі слова»… – До цього місця М. Павлик зробив примітку: «Себто, мій натяк про виїзд у Женеву» [Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 2, с. 316; див. відповідне місце в листі М. Павлика – там же, с. 316].

«Листок Гром[ади]» – йдеться про видання: Листок Громади. № 1. Видав М. Драгоманов. Женева, 1878, с. 1 – 24.

…«Війни слов’ян»… – Мається на увазі стаття «Війна слов’ян з турками в р. 1875 – 1878», підписана псевдонімом Софрон Круть («Молот», с. 159 – 166, 203 – 216, 364 – 380).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 122.