Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Біля 25.03.1878 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Дорогий добродію! Мені небагато до Вас писати, бо й часу небагато. На нас двох поки що вся робота при «Громадськім друзі». Я думав написати до «Вест[ника] Евр[опы]» обширну аналізу злодійського життя і тих вліянь, які пруть наших людей до збродні. Але якось сили нема. «Boa Constrictor» (дальший шкіц «Борислава») я ледве вчора вирвав із суду, треба ще перероблювати і кінчати. Якби вдалося, то пішлю це в Росію, не знаю тільки, чи мож слати по-малоруськи. Не знаю, про що буде Ваша стаття «Укр[аїна] і Галич[ина]», а я хотів написати коротеньку «Історію українофільства в Галичині в 1876 і [18]77» і виказати, як посеред замішанини наших понять повставала нова партія. Може, виладжу до 3 номера.

Бувайте здорові.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 2, с. 291 – 292.

Автограф не зберігся.

Подається за першодруком. Це дописка І. Франка на листі М. Павлика до М. Драгоманова. М. Павлик у своїм листі поставив помилкову дату: «Перед 25/III.1878 р.». В листі І. Франка зазначається: «Boa constrictor»… вчора вирвав із суду», що сталося 1 квітня 1878 р. (див.: «Україна», 1926, № 6, с. 81).

Ваша стаття «Україна і Галичина…» – Очевидно, стаття М. Драгоманова «Україна й центри» (зб. «Громада», 1878, № 2).

«Історія українофільства в Галичині в 1876 і [18]77». – Статті під такою назвою у Франка не виявлено.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 77.