Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.06.1878 р. До О. М. Рошкевич

Львів Львів, дня 14/6 1878

Ласкава пані!

Письмо получив. З татком бачився, але досі не говорив нічого і не думаю, – впрочім, як самі того зажадають, то скажу то, що маю сказати. На університет записався і ходжу, хоть тільки для того, щоби як-небудь скінчити, бо й так воно з того нічо не вийде.

Живу досі з П[авли]ком і, бачиться, не швидко від нього випроваджуся, уже бодай з тої простої причини, що інакше нема відки жити. Ваша просьба чимскорше випровадитися, піддатися всім «татковим условіям», старатися о докторат і т. д. свідчить вправді о Вашім чутті, але воно мені видається трошки егоїстичне.

Даруйте, що, може, загостро буду з Вами говорити, але рука моя дрожить, – то, що маю Вам сказати, мусить бути сказане, а чим борше, тим менше муки до нас обоїх. Випадки з сього року значно розчарували мя в моїх надіях, як воно, впрочім, і конечно мусило бути. Я стратив надію на становище і на певне утримання (розуміється, для себе я не бажав ні одного, ні другого, і для того мені сього зовсім не жаль). В посліднім побуті в Лолині достеріг я також і між нами деякі дисонанси, котрі ще ярче виступили в Вашім посліднім письмі. Мені тяжко се говорити, але моя любов сама каже мені бути з Вами щирим.

Я думаю, що ми не зовсім зійдемся характерами, і для того ліпше нам розстатись завчасу, не причиняючи одно другому лишнього горя. Мені тяжко розписуватися широко – желаю Вам більше щастя на будуще, ніж його зазнали зі мною. Хоть би не все проче, так моє необезпечене і безвихідне становище не позволяв ми брати на совість нужду і безвихідність другої людини. Книжки посилаю, словар прийшов, стоїть 4 fl[orine] 80 кр[ейцерів]. 2 fl[orine] заплачені. Книжки від татка получив, передайте прочі Славком, а також постіль і білизну.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 5, с. 45.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1190.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 85 – 86.