Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

15.02.1903 р. До В. М. Перетца

Львів Львів, 15/II 903, ул. Понінського, ч. 4

Високоповажаний добродію!

Отсе вже бог зна відколи збираюся відписати на Ваш ласкавий лист із 1/10, та через ніколи ніяк не зберусь. На Ваші запитання відповідаю по черзі. Моє отчество – Яковлевич, але у нас, «не помнящих родства», і обертання по отчеству не вживається, то й Ви не робіть собі з тим церемонії.

Хоча ми особисто не знайомі, але своїми працями Ви знайомі мені добре, і я радо зроблю для Вас усе, що буду міг. Д[обродій] Араб[ажин] також згадував мені про Вас як про свойого свояка.

Щодо обміну з моїми працями, то я дуже радо згоджуюсь і висилаю Вам «Козака Плахту» та ще деякі дрібниці заказною бандероллю. А «Климент» ще не вийшов увесь, то й окремої відбитки його не можу Вам вислати, поки не буде скінчена стаття в «Записках». Коли б Вам конче треба було сеї праці, то напишіть відкритку, і я попрошу, щоб Вам вислали ті два томи «Записок».

На днях вийде третій том моєї збірки «Апокрифів (Апост[ольські] діяння)», то я вишлю Вам його; чи були б Вам пожадані два перші томи? Як так, то я роздобув би їх для Вас у Товаристві.

Надто вийде сими днями зведений під моєю редакцією том матеріалів для історії духового життя Гал[ицької] Русі XVIII і XIX в. (сей присвячений спеціально духовенству й нар[одним] школам). Коли б се було інтересне для Вас чи для д. Араб[ажина], то напишіть, і вишлеться Вам.

Ви трохи згорда побили мене за моє «Слово о Лазаревѣ воскресеніи» – я все ще думаю, що не зовсім справедливо (навіть щодо ритміки). Мені було б дуже інтересно дістати копію якогось старшого, повнішого тексту від тих, якими користувавсь я. Ви, я чув, лагодите спеціальну працю про те «Слово»? Можна б у Вас просити такої копії, коли Ваша праця не швидко буде готова? Я хотів би колись при нагоді ще раз вернути до того «Слова».

Здоровлю Вас сердечно і кланяюсь.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 481 – 482.

Друкується за автографом, що зберігається в Центральному державному архіві літератури і мистецтва в Москві (ф. 1277, од. збер. 89, с. 2 – 3).

Перетц Володимир Миколайович (1870 – 1936) – російський та український радянський літературознавець, академік Петербурзької Академії наук (з 1914 р.) і Академії наук УРСР (з 1919). І. Франко листувався з Перетцом, підтримував з ним тісні наукові зв’язки. Збереглося двадцять листів В. Перетца до І. Франка (ІЛ, ф. 3, № 1614, 1620).

…На Ваш ласкавий лист… – На лист від 23 січня 1903 р., в якому В. Перетц просить І. Франка обмінюватися з ним науковими працями, зокрема, надіслати йому розвідки «Святий Климент у Корсуні» та «Козак Плахта» (ІЛ, ф. 3, № 1620).

Арабажин – Йдеться про російського й українського літературознавця Костянтина Івановича Арабажина (1866 – 1929), який був у дружніх стосунках з І. Франком.

…висилаю Вам «Козака Плахту»… – Праця І. Франка «Козак Плахта. Українська народна пісня, друкована в польській брошурі з р. 1625», Львів, 1902 (окрема відбитка із ЗНТШ).

А Климент ще не вийшов увесь… – Йдеться про студію І. Франка «Святий Климент у Корсуні. Причинки до історії староруської легенди», яка друкувалася у ЗНТШ.

…третій том моєї збірки «Апокрифів»… – Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. III. Апокрифи новозавітні. Б. Апокрифічні діяння апостолів. Львів, 1902.

…том матеріалів для історії духового життя Галицької Русі… – Матеріали до культурної історії Галицької Русі XVIII і XIX віку. Збірник історично-філологічної секції НТШ, т. V. Львів, 1902.

Ви трохи згорда побили мене… – І. Франко має на увазі рецензію В. Перетца на працю «Слово о Лазареве воскресении. Староруська поема на апокрифічні теми».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 222 – 223.