Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5.05.1903 р. До М. С. Грушевського

Львів 5.V 903

Високоповажаний пане професор!

З моїм оком трохи клопіт. Здавалося, що зовсім ліпше, пропавзував два дні від інгаляцій, і знов погіршилося. Доктор каже, що треба буде зробити невеличку операцію, яка все-таки з на два тижні ще протягне моє лічення. Дуже мені се прикро, бо в такім разі моя поїздка за границю опізнюється, а властиво, задля неможності інтенсивної праці в бібліотеках вона тратить для мене всяку ціль. Жаль мені також, що не буду міг і Вам допомогти у відомій Вам справі, та думаю, що Ви з в[исоко]пов[ажаною] панею добродійкою будете могли й самі полагодити се діло, про яке я, зрештою, вже написав Гірземанові.

У нас отсе від кількох день гарно, тепло, але я мушу переважно сидіти в хаті, бо сонце разить очі. Для Вас із Петерб[урга] нема нічого.

Кланяюсь низенько і поздоровляю обох панства

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 903).

…моя поїздка за границю… – І. Франко має на увазі поїздку до Німеччини, куди він планував поїхати для роботи в наукових бібліотеках.

…написав Гірземанові. – Про що саме йдеться, невідомо. І. Франко листувався з К. Гірземаном з приводу отримання через його книгарню різних наукових видань.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 230.