Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.03.1903 р. До цісарсько-королівського суду у Львові

Львів Львів, д[ня] 14 марта

Високий ц[ісарсько]-к[оролівський] суде!

Наукове тов[ариство] імені Шевченка у Львові має честь просити високий ц[ісарсько]-к[оролівський] суд о видання сконфіскованої книжки «Літературно-наукового вісника» за март 1903 р. з вирізанням відповідних двох карток, зрікаючись натомість права вношення відклику против затвердження конфіскати.


Примітки

Друкується вперше за чорновим автографом (ІЛ, ф. 3, № 1299).

Рік встановлено на підставі змісту листа.

…сконфіскованої книжки… – Про причину конфіскації названої книжки ЛНВ редакція журналу подала таку заяву:

«Розсилка попередньої книжки «Літ[ературно]-наук[ового] вісника» спізнилася значно наслідком конфіскати, яка – перший раз від заснування нашого «Вісника» – постигла його за один малесенький уступ листу пок. Драгоманова до Д. Мордовця, репродукованого в його статті «Про незабутнє». Наслідком якоїсь надзвичайної обережності судової власті нам не було можливо видістати з суду забраних книжок через цілого півмісяця; аж зложивши формально заяву, що не будемо дорогою парламентарної інтерпеляції іммунізувати конфіскованого уступу, ми видістали в суду забрані книжки, вирізавши відповідні дві картки, і могли, передрукувавши їх, випустити книжку в світ» (ЛНВ, 1903, кн. 5, с. 84, відділ «Хроніка і бібліографія»).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 223 – 334.