Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.02.1903 р. До Я. В. Жарка

Львів Львів, 24/ІІ 1903 р.

Високоповажаний добродію!

Всі Ваші твори, про які Ви питаєте, редакція одержала, і вони всі будуть друковані. Жалкуємо дуже, що за натовпом матеріалу ми не могли досі випустити більше, та надіємося зробити се в одній з найближчих книжок. ЛНВ ми висилали б Вам радо, якби була змога, та що коли звертають. Вирізки будуть Вам вислані. За ласкаву пам’ять щиро дякуємо; якби мали ще що нового, то просимо, – може б, далося що випустити окремою книжкою.

Здорові були!

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 482.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1078).

Жарко Яків Васильович (1861 – 1933) – український письменник, актор. Збереглося два листи Я. Жарка до І. Франка (ф. 3, № 1630, 1896).

…вони всі будуть друковані. – I. Франко мав на увазі оповідання Я. Жарка «Грішник», «Андрійко», «Бідолаха», мініатюри «Береза», «Блакитна квітка», «Степ». У листі від 18 лютого 1903 р. Я. Жарко писав І, Франкові:

«Дуже мені приятно було читати Ваші слова, що твори мої усі будуть надруковані в ЛНВ, а ще приятніш було думати про Ваше бажання заслати ще дещо Вам…» (ІЛ, ф. 3, № 1896).

…в одній з найближчих книжок. – У ЛНВ надруковані два оповідання Я. Жарка «Береза» (1903, кн. 1, с. 44 – 46) та «Андрійко» (1903, кн. 7, с. 7 – 14).

Вирізки будуть Вам вислані. – Йдеться про твори Я. Жарка, надруковані в ЛНВ.

…випустити окремою книжкою. – У названому вище листі Я. Жарко пише:

«І коли завгодно, то видавайте ці всі твори окремою книжкою. Одне тільки буду Вас просити: поважаючи Вас, як одного з найліпших творців рідного слова в поезії і прозі, як коли що потребує в моїх творах, прошу власною рукою дещо повиправляти, що буде на Ваш погляд і смак потрібним, за що наперед складаю Вам свою подяку» (ІЛ, ф. 3, № 1896).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 223.