Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1.02.1903 р. До В. М. Гнатюка

Львів Львів, 1/II 903

Дорогий друже!

Вибачайте, що досі не зібрався написати Вам, – їй-богу, ані хвилини вільного часу, а від кількох днів я просто завалений коректами і не можу дати собі ради. Надто у нас були сильні холоди, останніми днями вітер у хаті не давав топити в печах, і ми два дні сиділи в нетоплених покоях, а переважно в кухні, – можете уявити собі, яка гірка моя робота.

«Вісник», кн. II, вчора (31/I) скінчена, матеріалу на дальші кн[ижки] дуже багато. В Спілці випущено з «Дрібн[ої] бібліотеки» обі книжечки за січень, скінчено Шекспіра, зачали складати «Boa constrictor». Дарвінізму я ще не дав до друку, бо хочу переглянути переклад; зроблю се аж тоді, як упораюся з апокрифами, а се повинно бути ще сього тижня, хоча при моїм розірванім способі життя робота над ними йде туго. Професор тисне також із збірником матеріалів до історії Галичини, – як з усім упораюсь, бог його знає.

В додатку ще д. Доманицький завдав мені праці з покажчиком до «Л[ітературно]-н[аукового] в[існика]». Зробив його так, що треба цілком наново перероблювати. Я з тяжкою бідою переробив – і то не переписуючи з його карток, а переходячи книжку за книжкою – відділ оригінальної поезії і злагодив до друку 1 аркуш, а далі й кинув – нема часу тепер. Я тільки дивуюся, як міг такий розумний чоловік, як д. Дом[аницький], зробити покажчик так несистематично і неконсеквентно. Адже ж у кого є «Вісник», оправлений у томи (3 кн. в один), той у тім покажчику без спеціального ключа нічогісінько не знайде.

Нас тут усіх тішить, що Ваше здоров’я поправляється, а журить те, що з д. Дом. не хоче йти наперед. Надіюсь, що гроші Ви одержали і що з огляду на порядну поправу здоров’я не думаєте вертати сюди на сам поганий час вітрів, вогкості, відлиги, болота та сльоти. Сидіть там, доки буде можна, і не турбуйтеся нічим, якось-то воно буде. Аби бог здоров, та й ми попри нього! Ваш покажчик до легенд дістав і, скоро лише буду мати хвилину вільнішого часу, зараз візьмуся одягти його в німецьку сорочку. Кінчу, бо кваплюся до коректи.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 595 – 596.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1001).

…скінчено Шекспіра… – І. Франко має на увазі переклад драми Шекспіра «Міра за міру», що вийшов під його редакцією 1902 р. у Львові. Цією книжкою завершено багатотомне видання творів В. Шекспіра в перекладах П. Куліша з передмовами й коментарями І. Франка.

…зачали складати «Boa constrictor». – З невідомих причин цей твір І. Франка вийшов окремою книжкою пізніше – 1907 р.

Дарвінізму я ще не здав до друку… – Йдеться про переклад праці Е. Ферріера «Дарвінізм», яка вийшла окремим виданням 1904 р. у Львові, з передмовою І. Франка.

Професор тисне… – Йдеться про М. Грушевського.

…Доманицький завдав мені праці… – Під редакцією І. Франка вийшов укладений українським філологом, істориком, бібліографом В. Доманицьким покажчик змісту «Літературно-наукового вісника» томів І – XX (1898 – 1902). Львів, 1903 (передмова І. Франка).

Ваш покажчик дістав… – Йдеться про покажчик до «Галицько-руських народних легенд», т. 1 – 2 (1902 – 1903).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 221 – 222.