Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Потопа світу

Іван Франко

Оповідання з Письма Святого


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Зоря, 1883 р., № 18, 15 (27) вересня, с. 280 – 282; № 19, 1 (13) жовтня, с. 295 – 296; № 20, 15 (27) жовтня, с. 309 – 311; № 21, 1 (13) листопада, с. 326 – 327; № 22, 15 (27) листопада, с. 342 – 344; № 23, 1 (13) грудня, с. 357 – 359; № 24, 15 (27) грудня, с. 372 – 374, за підп.; Мирон ***. Статтю супроводить «Переднє слово» (Зоря, 1883 р., № 18, 15 (27) вересня, с. 280 – 281), у якому йдеться про потребу наукової роботи над критичним поясненням Святого Письма, Під «Переднім словом» підп.; «Редакція “Зорі”».

Статтю написано влітку 1883 р. у Нагуєвичах. І. Франко надіслав її 29 серпня того-таки року О. Партицькому разом із листом, у якому висловлював прохання надрукувати цю студію в «Зорі»:

«Я, конечно, і дуже би рад, щоб се було можливо, а навіть думаю, що се потрібно; в Німеччині і Франції кожна часопись старається, між іншим, знакомити своїх читателів із здобутками критики біблійної, у нас у тім згляді досі ще нічогісінько не зроблено. Як побачите, перечитавши мою роботу, я старався реферувати діло зовсім об'єктивно, популярно навіть, а в передмові застеріг якомога становище “Зорі” супроти можливих підозрінь, Оскільки мені відомо, стаття сеся розбудити може цікавість і розрушати мисль читателів більше, ніж яка-небудь інша робота. Та досить апології!».

На основі цього листа М. Возняк зробив висновок, «що не редакція додала “Переднє слово” до статті, як зазначається в бібліографічних покажчиках, а написав її сам Франко» (Возняк М. С. Велетень думки і праці. – К, 1958. – С. 168). Відтак «Переднє слово» у ньому виданні друкується перед основним текстом статті.

Згодом у «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (1910) І. Франко зазначив, що його студія «Потопа світу» «основан[а] на виданій тоді праці віденського вченого Едварда Зіса (Suess) п[ід] з[аголовком] “Die Sintflut”».

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 67 – 107.