Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.08.1887 р. До Франтішека Ржегоржа

Львів

Шановний друже!

Тільки сьогодні їду до Ш[ухевича]. Передаю книжку і прошу Вас завтра прислати про нас фіру, збираємось приїхати до Вас, коли буде погода.

Ваш І. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: За сто літ, 1929, кн. 4, с. 274 (З листування Франтішека Ржегоржа).

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі.

Датується на підставі помітки на автографі, зробленої, очевидно, Ф. Ржегоржем: «26/8 – 887». Лист писаний латинською транскрипцією.

Подається за фотокопією (ІЛ, ф. 3, № 1164).

…прошу… прислати про нас фіру… – З 1877 р. Ф. Ржегорж жив у с. поблизу Львова і часто запрошував подружжя Франків в гості, на відпочинок.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 122.