Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 12.1887 р. До М. П. Драгоманова

1 пол. грудня 1887 р. Львів Львів, ул. Зиблікевича, ч[исло] 10

Шановний добродію!

Шлю Вам книжку, переклад програми, пару номерів «Зорі» і опис збірника вояцьких пісень, що зладив недавно для «К[иевской] старины» та не послав задля її смерті. Може, Вам здасться.

Є в мене ще просьба до Вас. Виходить тут під покровом Ліского «Kwartalnik historyczny», дуже цікавий журнальчик, що складається майже з самих рецензій діл історичних, етнографічних і др. Просили й мене писати туди і дали мені до рецензії відбитку з «Zbioru wiadomości do antropologii krajowej» – збірник пісень волинських. Може б Ви могли зладити сю рецензію, то я прислав би Вам книжку. І взагалі гарно було б, як би Ви давали до «Kwartalnika» звістки про нові книжки по фольклору. Я беруся перекладувати і містити їх (конечно, з Вашим підписом повним). Можна би туди дати й такі речі, як рецензію на Огоновського літературу, на ювілейний номер «Зорі» (зашлю Вам як вийде) і т. ін. Вони платять гонорар, хоч невеличкий, та все-таки вистарчив би хоч на закуплений деяких потрібних Вам книжок. Щиро кланяюсь.

Ваш І. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 247 – 248. Датується за змістом на підставі згадки про зміни в складі редакції журналу «Киевская старина».

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, 1385).

Шлю Вам книжку… – Мабуть, йдеться про працю М. Павлика, що вийшла з друку 15 грудня 1887 р. М. Драгоманов висловив ряд зауважень до праці М. Павлика «Про русько-українські народні читальні».

опис збірника вояцьких пісень… – Праця І. Франка «Воянцка писня» надрукована в журналі «Киевская старина», 1888, кн. 12, с. 143 – 148.

…не послав задля її смерті. – В кінці 1887 р. Ф. Лебединцев відмовився від видання журналу «Киевская старина». Редактором і видавцем «Киевской старини» став Олександр Степанович Лашкевич (1842 – 1889).

Ліске Ксаверій (1838 – 1891) – польський історик, редактор журналу «Kwartalnik historyczny», органу польського історичного товариства, заснованого у Львові 1886 р. «Kwartalnik historyczny» почав друкуватися у Львові в 1887 р., виходить і до сьогодні у Варшаві як орган Польської Академії наук.

ювілейний номер «Зорі»… – тобто № 21-22 за 1887 р. «Число пам’яткове в п’ятдесятилітню річницю видання «Русалки Дністрової».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 133.