Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 12.1887 р. До М. І. Павлика

Поч. грудня 1887 р. Львів

Дорогий друже!

«Читальні» не вийшли ще, надіюсь, що сими днями будуть готові, і тоді зараз зашлю Вам. «Віча» дещо [Далі одне слово густо закреслено. – Ред.]. Пропонують Вам з Буковини, щоб там заслати один прим[ірник] і з деякими змінами видати під іншим титулом.

З «Kur[jerom] Lw[owskim]» вийшло дещо непреподобне, та з Вашої вини. Прислали Ви не допис, а копії з документів. Документи самі собою дуже цікаві і були б давно надруковані, якби Ви прислали були й дату, місце і все проче, що потрібне для означення їх автентичності. А так вони – апокрифи, котрі не мають ніякої стійності. Так будьте ж ласкаві написати справді допис, т. є. невеличкий вступ про них з означенням дат – тоді зараз і надрукується. Те саме й з віршем, присланим на мої руки. Перший вірш був друкований – було друкованих і кілька відповідей на нього, – Ви шлете відповідь без ніякого означення, відки вона, ким написана. Так прецінь друкувати її не можна.

Що Ваш додаток про панщину не пішов – справді шкода, та годі було мені задля одної картки наражуватися на значний стосунково кошт, тим більше що річ сама в собі для Вашого сюжету не важна, а в тексті не так-то вже страшно наплутано.

Цілую Вас щиро.

Ваш Ів. Фр.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1504).

Датується за змістом: лист написаний за кілька днів до виходу в світ праці М. Павлика «Про русько-українські народні читальні», що вийшла з друку 15 грудня 1887 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 132.