Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

22.11.1887 р. До Франтішека Ржегоржа

Львів

Шановний друже!

«Pokucia» не маю, мій екземпляр у Драгоманова в Женеві. Приповідок також Вам позичити не можу, бо сам над ними роблю, а з Народного дому хіба Ви самі собі позичите, бо п. П[авлик] уже в Кракові, а я рано не маю часу туди ходити. Поздоровляю Вас щиро.

Ваш Ів. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: За сто літ, 1929, кн. 4, с. 274 (З листування Франтішека Ржегоржа).

Датується на підставі помітки на автографі: «22/11 – 887». Лист написаний чеською транскрипцією.

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національною письменства у Празі.

Подається за фотокопією (ІЛ, ф. 3, № 1163).

Народний дім – культурно-освітня організація у Львові, заснована 1849 р. Головною руською радою. Мав велику бібліотеку і архів.

…П[авлик] уже в Кракові… – На початку липні 1887 р. М. Павлик поїхав до Кракова розбирати і описувати архів і бібліотеку Ю. Крашевського.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 130.