Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 11.1887 р. До М. І. Павлика

Кін. листопада 1887 р. Львів Ул. Зиблікевича, ч[исло] 10

Дорогий друже!

Читав я кілька разів Ваш уступ про [18]75 – 79 роки і бачу, що його в жоден спосіб так друкувати не можна в інтересі самої книжки і її об’єктивного тону. Я заступив Ваш уступ коротким резюме тих часів власного пера; я вважав се тим конечнішим, що хоч те, що Ви писали, є все правда, але не вся правда, що на деякі складники тодішнього руху поза кружками Ви не звернули уваги (статті Др[агомано]ва і О. Терл[ецького] в «Правді», видання Шевченка в Празі, вплив моск[овських] революціонерів).

Докладно розказувати про все тут не пора і не місце, тим більше, що й самі Ви кажете, що рух сей безпосередньо не мав впливу на читальні і молоді о них навіть не думали (се не зовсім і правда: про них обзивався я в «Друзі» в закінченні «Петріїв і Добощуків» і в вступних статтях 1876 року). На всякий спосіб я посилаю Вам Ваш оригінал і не думаю настоювати на своїм писанні: поправляйте і змінюйте, що вважатимете потрібним.

Ваші дописи «Kurj[er Lwowski]» надрукує і заплатить. Номери велено Вам посилати. Обоє з жінкою поздоровляємо Вас.

Ваш Ів. Фр.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1505).

Датується на підставі зворотної адреси: близько 25 листопада 1887 р. родина І. Франка переїхала на вулицю Зиблікевича, 10.

Листування І. Франка з М. Павликом тривало протягом 1879 – 1907 рр. З цього листування в ІЛ, ф. 3, зберігається 98 листів І. Франка та 130 листів М. Павлика.

…Ваш уступ про 75 – 79 роки… – Йдеться про останні сторінки праці М. Павлика «Про русько-українські народні читальні», ч. І, що саме тоді друкувалася у друкарні Товариства імені Шевченка у серії «Наукова бібліотека».

…коротким резюме тих часів власного пера… – Як видно з листа М. Павлика до І. Франка (від 4 листопада 1887 р. – ІЛ, ф. 3, № 1602, с. 309), вставка І. Франка зроблена на с. 175 праці про читальні.

…статті Др[агомано]ва i O. Терл[ецького] в «Правді»… – Йдеться про статті М. Драгоманова «Література російська, великоруська, українська і галицька» (1873 – 1874) та О. Терлецького «Галицько-руський нарід і галицько-руські народовці» (1874).

…видання Шевченка в Празі… – Шевченко Т. Г. Кобзар. Вийшов у Празі 1876 р. у двох томах.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 129 – 130.