Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

12.1887 р. До М. І. Павлика

Грудень 1887 р. Львів дек[абрь] 1887 р.

Дорогий друже!

Ваші «Віча» сьогодні конфісковані. Не знаю, чи хто постарається відібрати їх, бо, правду кажучи, не було за що конфіскувати – сам комісар се признав, то, може, й звернуть.

«Передмови» до читалень я не дав, так само й додатку, що Ви нині прислали. Передмова надавала би вправді книжці індивідуальну окраску, але властиво не каже нічого такого, без чого книжка обійтись не може і чого кождий з самої книжки не вирозуміє. А для мене годі було вбільшувати видання понад 12 аркушів – і так господь знає, коли зможу виплатити довг, а поки не виплачу хоч три чверті, то годі й розпочинати друк нового томика. З причин технічних зроблено так, що титул і посвята пішли на одній картці (по обох боках), дальше помилки друкарські, а на кінці зміст і за ним питання. Передмову загальну можна буде додати до другої часті.

З «Kurjerom [Lwowskim]» діло так стоїть: Вам від самого Вашого замовлення всі номери висилаються, тільки підіть на пошту до газетного бюро і відберіть собі, бо при 1-центовій марці листоноші не розносять по домах. Там знайдете й свою замітку – почисліть собі вірші і напишіть розрахунок до адміністрації, то вона Вам вишле гроші. В таких речах адміністрація посередників не знає. Листів Шевч[енка] «Kurjer» надрукувати не може – на те немає в нім місця ані публіки. Зато дописи, о яких згадуєте, прийме радо.

Тільки не гнівайтеся, коли часом не будуть могли зараз по присланні надрукувати: не забувайте, що тепер сейм і «Kur[jer]» завалений матеріалом. Чи ви вже прислали тоту допись, о котрій згадуєте в листах? Звістка про curiosum ще лежить – niema placu, та вона не вистине. «Читальні» я вишлю Вам, скоро будуть готові. Редакціям «Діла», «Батьківщині», «Зорі» і «Н[ового] прол[ому]» я роздам. До Дрогобича пишу про бібліот[еки], як буде відповідь – донесу Вам.

Переїздили тут через Львів Доброг[раєва] з матір’ю, в подорожі до Ментони чи кудись там на лічення, хора на сухоти (як вона каже), а як другі дехто говорить, на «бурякову пліснявку». Повезла дещо книжок і грошей для М. П.

Другий вип[уск] бібліографії вже вийшов. Деякі народовці, обурені за язик, скинулися дальшої пренумерати. Ювілейний номер «Зорі» вийшов доволі бідний і блідий. Коц[овський] вдряпав таку штуку, що голова болить, читаючи. Про цілий «молодий рух» написано дослівно лиш ось що: «Проявились і різкі політичні напрями, але помимо безперечної доброї волі (і за те спасибі!) надто теоретичні, і різкі більше in modo, як in re». Mein Li[е]bchen, was willst du noch mehr?

Ваш Ів. Фр.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1503).

Лист був надісланий М. Павликові до Кракова разом з коректурою праці про читальні.

«Віча» – див. примітку до листа 77.

«Передмови» до читалень яне дав, так само й додатку, що Ви нині прислали. – У листі від 4 листопада 1887 р. М. Павлик писав: «Чи Ви пропускаєте передмову?» та надсилав вставки до с. 32 і 37 про скасування панщини в Галичині (ІЛ, ф. 3, № 1602, с. 314).

…зміст і за ним питання. – До книжки «Про русько-українські народні читальні» після вмісту було додано 23 питання про читальні – своєрідна анкета, що мала б дати уявлення про стан культурно-освітньої роботи в Галичині. «Все те буде совісно і докладно визискане в другій книжці про читальні і в інших працях про життя народне, котрі з часом будуть друкуватися в «Науковій бібліотеці». Друга книжка про читальні написана не була.

…від самого Вашого замовлення… – У листі від 4 листопада 1887 р. М. Павлик писав: «Попросіть також, щоби мені посилали № «K[urjer] Lw[owski]», і дав свою нову адресу (ІЛ, ф. 3, № 1602, с. 312).

Листів Шевч[енка] «Kurjer» надрукувати не може… – Йдеться про листи Т. Шевченка до польського історика і художника, діяча польського визвольного руху Броніслава Залеського (1820 – 1880), копії яких зберігалися в архіві Ю. І. Крашевського, що його розбирав М. Павлик у Кракові. У листі від 4 листопада 1887 р. М. Павлик писав:

«На конверті останнього листа я Вас питав, чи «Kurjer» надрукував би в перекладі листи Шевченка до Залеського з оригінальними увагами останнього» (ІЛ, ф. 3, № 1602, с. 315).

До Дрогобича пишу про бібліотеки… – М. Павлик у листі від 4 листопада 1887 р. писав? «… просив би Вас написати до дрогобицького бургомістра,… чи не купив би Дрогобич бібліотеку після Крашевського?» (ІЛ, ф. 3, № 1602, с. 310).

М. П. – Михайло Петрович Драгоманов.

Другий вип[уск] бібліографії… – Йдеться про видання бібліографії І. О. Левицького «Галицко-русская библиография XIX столетия с увзгляднением изданий, появившихся в Угорщине и Буковине (1801 – 1886)». Львів, вип. 2, 1887.

Ювілейний номер «Зорі»… – тобто № 21-22 за 1887 р. «Число пам’яткове в п’ятдесятилітню річницю видання «Русалки Дністрової».

Коц[овський] вдряпав таку штуку…, – Цитується уривок із статті В. Коцовського «Огляд національної праці галицьких русинів», надрукованої в ювілейному номері «Зорі» (1887, № 21-22).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 133 – 134.