Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

04.1901 р. До М. С. Грушевського

Квітень 1901 р. Львів

Високоповажаний пане професор!

Я зредагував і зладив до друку і передав Вознякові початок поезій Федьковича (з на 4 аркуші скрипту). Будьте ласкаві задецидувати, чи і коли можна розпочати складання. Я не маю змоги бачитися тепер з проф. Колессою і не знаю, як бути. В переданім мені скрипті я не міг добачити ані одної букви, написаної його рукою. Я коллаціоную рукопис з оригіналами, даю до кожного вірша petit’ові ремарки, де був друкований уперве і що можемо знати про час його написання (розуміється, тільки там, де маємо щось певне, отже, свідоцтва листів Федьковича), додаю річеві пояснення, де того треба (отже, про Мадженту, Castenedolo і т. п.), невеличкі уваги про різниці і значення подвійних редакцій поодиноких віршів і т.п. Значить – редакційна робота поки що – вся моя.

Коли б ходило о поспіх, то перший том (поезії) я міг би зредагувати таким робом, не перетяжуючи себе роботою, протягом одного, найдалі двох тижнів. Думаю, що для Товариства було б корисно випустити перший том перед вакаціями.

Прошу виасигнувати a conto Wander-a «Sprichwörterlexikon» і Lipsius «Acta apostolorum apocrypha» потрібні мені для редакції апокрифів – 50 гульд[енів].

З поважанням

Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1021).

Датується на підставі змісту листа, а також на основі ухвали філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка від 5 червня 1901 р., згідно з якою готувалося видання творів Ю. Федьковича, в якій зазначено, що друкування цього тому тривало майже десять місяців.

Возняк – службовець друкарні.

Я зредагував… початок поезій Федьковича… – І. Франко має на увазі: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання, . З першодруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. Львів, 1902.

…в переданім мені скрипті… – В матеріалах до першого тому «Писання Осипа Юрія Федьковича».

Маджента – італійське містечко біля Мілана.

Castenedolo – місто в Італії.

…для Товариства – Наукового товариства імені Шевченка у Львові.

Ліпсіус Юстус Герман (1834 – ?) – німецький філолог.

…Wander-a «Sprichwörterlexikon». – Праця німецького педагога і лексикографа Карла фрідріха Вільгельма Вандера (1803 – 1879) «Deutschs Sprichwörterlexikon» у п’яти томах (1863 – 1880).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 167 – 168.