Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.10.1901 р. До О. С. Маковея

Львів Львів, 29/Х 901

Дорогий друже!

Обертаюсь до Вас в справі видання творів Федьковича, в якій Ви колись обіцяли мені свою ласкаву поміч. Перший том, що обнимає поезії, дійшов уже до 25 аркушів друку (почалися «»); цілість першого тому займе коло 45 аркушів. На жаль, не удалось нам дістати Федьковичевого «Посланія». Тільки сими днями я довідався, що чоловік, який мав сю поемку (пок[ійний] Кость Навроцький), прислав був якісь Федьковичеві папери «Просвіті», а «Просвіта» в пору, коли в Чернівцях лагодилося видання творів Ф[едькови]ча, переслала ті папери (листи Ф-ча і ще щось), не знаю вже, чи «Руській бесіді», чи проф. Стоцькому. Отже, тут і моя просьба до Вас: розвідайте, де обертається та посилка і чи нема там «Посланія» або ще яких віршів Ф-ча?

Друга річ. Я знаю, що проф. Стоцький має багату теку матеріалів до біографії Ф-ча (листи до нього і про нього, спомини і т. ін.). Супроти тої правдоподібності, що мені прийдеться редагувати четвертий том Писань Ф-ча, де повинно бути зібрано все те, що не ввійде в три перші томи; що може послужити матеріалом для його біографії і характеристики, мені було б інтересно знати, як думає поступити проф. Стоцький зі своєю текою? Було б дуже гарно, якби він сам зредагував до друку зібрані ним матеріали, і в такім разі том IV міг би вийти під редакцією нас обох. Коли ж се з яких-небудь причин для нього неможливе, то чи не подав би він мені способу – познайомитися зі змістом його теки? Я готов задля сеї мети (коли б йому не хотілося переслати всього матеріалу до Львова до Тов[ариства] ім. Шевченка) приїхати до Чернівець, коли буду знати, що проф. Стоцький не відмовить мені доступу до своєї теки.

В усякім разі згори впевняю його, що його праця при збиранні матеріалу в виданні при кожнім деталі буде зазначена і його літературне право не потерпить під моєю рукою ніякого ущербу. А я бажав би, щоб отсе видання Ф-ча було не тільки першим повним, наскільки се можливо, але також взірцевим щодо видавничої методи.

Цілую Вас і кланяюсь усім знайомим

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 475.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1130).

Навроцький Кость – брат українського громадсько-культурного діяча Володимира Михайловича Навроцького (1847 – 1882), який листувався з Ю. Федьковичем.

…чи «Руській бесіді», чи проф. Стоцькому. – Після смерті Ю. Федьковича його літературна спадщина стала власністю чернівецького культурно-освітнього товариства «Руська бесіда». Деякі автографи Ю. Федьковича зберігалися у С. Смаль-Стоцького. За посередництвом О. Маковея І. Франко користувався ними під час підготовки до друку повного видання творів Ю. Федьковича. О. Маковей вислав І. Франкові для друку також один лист Ю. Федьковича, копії українських народних пісень, перекладених поетом німецькою мовою, твір Федьковича «Так вам треба» (див. лист О. Маковея до І. Франка від 2.XI 1901 р. – ІЛ, ф. 3, № 1611, с. 191 – 192).

…чи нема там «Послані» – Автограф «Посланія на Україну» І. Франко знайшов у архіві Мелітона Бучинського і опублікував у ЛНВ (1904, кн. 1, с. 75 – 77) та в томі IV «Писань Осипа Юрія Федьковича» (Львів, 1910).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 171 – 172.