Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1.11.1901 р. До О. Г. Барвінського

Львів Львів, 1/ХІ 901

Високоповажаний пане после!

Мені дуже прикро, що Ви почулися особисто діткненим моєю згадкою про денунціацію на «В поті чола», поміщеною в бувшій «Правді». Подвійно прикро тим, що Ви з тої причини заявили намір виступити з Товариства і за мою власну вину – коли взагалі є тут яка вина – чините одвічальною інституцію, яка, надіюсь, Вам не менше дорога, як і мені, і, певно, дорожча над особисті урази. Отже, прошу прийняти моє щире запевнення, що, згадуючи про сю для мене болючу нотатку в колишній «Правді», я не мав ані тіні наміру особисто образити Вас, що видно вже і з самого тексту моєї уваги. Я готов дати Вам усяку сатисфакцію і прошу вказати мені, де і в який спосіб се має статися.

З поважанням д-р Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Українське літературознавство» вип. 1, 1966, с. 144 – 145 (публікація О. Дея та М. Мороза).

Подається за автографом, що зберігається у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника АН УРСР, фонд О. Барвінського, № 2634, с. 5 – 6.

…моєю згадкою про денунціацію на «В поті чола»… – У статті «Заборона «Літературно-наукового вісника» в Росії» (ЛНВ, 1901, кн. 10, с. 35 – 39) І. Франко звинуватив О. Барвінського й О. Кониського у причетності до заборони в Росії збірки оповідань «В поті чола». Він писав:

«Так було, прим[іром], і з виданням моєї збірки новел «В поті чола», якої привіз до Росії мені дозволено рішенням «Комитета иностранной цензуры» в Петербурзі і якої справді ввезено в Росію 200 екземплярів; треба було аж денунціації «всеукраїнського органу «Правди», видаваної д. Барвінським і Кониським, що, мовляв, ся книжка має передмову Драгоманова (зрештою, найневиннішу в світі, а при тім не долучену до тих 200 примірників, що ввезено в Росію!), щоб цензура взяла назад сей дозвіл і не дозволила ввозити більше сеї, формально дозволеної в Росії, книжки» (с. 36).

в бувшій «Правді»… – Йдеться про нотатку у журналі «Правда» за 1890 р., вип. X, с. 104.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 172.