Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11 – 12.1901 р. До М. С. Грушевського

Листопад – грудень 1901 р. Львів

В[исоко]пов[ажаний] пане професор!

З грішми за шафу прошу трошечки ще підождати, бо сього місяця на мене дуже багато плат приходить, а самі мулярі візьмуть звиш 150 гульд[енів]. Зрештою, якби конче треба, то можу дати зараз. І в такім разі прошу прислати Михайла.

З поважанням

Ів. Франко.

З Носсіговою ще не бачився, та написав їй інструкцію і лишив переклад.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1572).

Датується орієнтовно на підставі змісту – згадки про мулярів, які працювали у І. Франка на будові власного будинку.

З Носсіговою ще не бачився. – Йдеться про Феліцію Носсіг (Прухнікову) – польського історика, публіциста, перекладача творів І. Франка, В. Стефаника німецькою мовою. Збереглося шість листів Ф. Носсіг до І. Франка (ІЛ, ф. 3, № 1620, 1621, 1633).

…написав їй інструкцію… – Яку саме інструкцію написав І. Франко, точно невідомо. Можливо, йдеться про переклад праці невідомого автора про князя Володимира, що зберігається в Центральному державному історичному архіві УРСР у Львові (ф. 401, оп. 1, од. збер. 34). Рукою І. Франка на полях цього перекладу написана така інструкція:

«1. Перекладати точно, із словником у руці, а не вдаватися в здогади. 2. Писати латинськими буквами, руські імена транскрибувати чеською правописсю (Vladimir, Volyń, Halič, Kijev). 3. Писати старанно і лишати маргінес на боці».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 197.