Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н. Василенко. Йосиф Максимович Бодянский
и его заслуги для изучения Малороссии

Іван Франко

К., 1904, ст. 11 + 231
(відб[итка] з часоп[исі] «Киевская старина», 1903)

У передмові автор заявляє, що його метою не було написати більше-менше повну біографію Бодянського, а тільки «згрупувати по певній системі біографічні факти, досі відомі в друку» (ст. 4).

Супроти сього друга частина титулу про заслуги Бодянського коло студій над Україною являється майже зайвою, бо ані характеристики, ані оцінки тих заслуг автор не дає, обмежуючися перечислениям того, що зробив та опублікував Бодянський і просторими виписками зі статей та листів Бодянського і інших людей.

Загалом уся книжка має сильно компілятивний характер, і з того погляду скромність автора зовсім оправдана. Се й не докір йому; натомість чимала вдяка належиться йому за те, що звів докупи все важніше з розкиданих та не раз мало приступних брошур, журнальних статей та матеріалів і сим поклав тверду підвалину для написання повного життєпису й характеристики Бодянського.

Певна річ, усього, що може придатися для такої будущої праці, д. Василенко не вичерпав. Згадаю, прим., інтересну характеристику Бодянського, з р. 1847, яку дав у своїх листах із Росії чеський письменник К. Гавлічек; для оцінки діяльності Бодянського автор повинен би був прочитати те, що писав про нього пок[ійний] Драгоманов у «Громаді», т. II.


Примітки

Вперше надруковано в ЗНТШ, 1905 р., т. 63, кн. 1, с. 29 – 30 (Бібліографія).

Подається за першодруком.

Гавлічек-Боровський Карел (1821 – 1856) – чеський письменник. Під час революції 1848 р. діяч ліберальної партії. Після революції майже до кінця життя перебував на засланні.

«Громада» – українські громадсько-політичні й науково-літературні збірники. Видавалися в Женеві за редакцією М. П. Драгоманова. Протягом 1878 – 1882 рр. вийшло п’ять збірників.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 353.