Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

20.03.1884 р. До К. К. Попович

Львів Львів, д[ня] 20 марта 1884. Ул. Ліндого, ч. 3.

Ласкава пані!

І справді, лист Ваш відриває мене в тій хвилі від роботи, хоч і не дуже такої спішної, і змушує відписати Вам пару слів. Поперед всього не думайте, однако ж, що всякий лист, написаний до мене, єсть уже якимсь гріхом, бо забирає мені час, котрого мені нібито так надто дуже потрібно. Ні, пані, чоловік прецінь не машина, бо ж і машина, впрочім, не завсігди робить. А грішний чоловік тратить далеко більше часу на тисячні непотрібні клопоти або й так на лінюхування, аніж Ви можете забрати йому своїми – та й ще такими сердечними і відрадними листами.

А знаєте Ви, що Ваш лист на цілий нинішній день додав мені доброго гумору й сили, і коли я нині зроблю що доброго і для загалу пожиточного, то за се прийдесь подяка Вам, а не тій недобрій Зулейці, о котрій буде дальше? Для того, коли тільки Вам се не буде надто багато часу забирати від Ваших обов’язків, будьте ласкаві і надальше не цуратися мене, хоч би я часом і не відповів на котрий Ваш лист для недостачі часу.

Я говорю се не без причини. Бо коли Ви не Зулейка і коли се не Ваші вірші так мені подобались, то, властиво, я до Вас не маю зовсім ніякого діла. І коли Зулейка з Турції не хоче саме до мене нічого написати і ні о що просити, а тільки через Ваші уста посилає мені навіть свою сповідь, то я, не маючи, з свого боку, ніякого такого посередника, на котрого би міг спуститися, буду мусив попросту, з жалем серця, перервати з нею всяку переписку і лишити її на волю аллаха і Магомета, його пророка.

О віршах її я говорив вчора з Партицьким і надіюсь, що бодай один з них буде ще в сім номері «Зорі» напечатаний. З Ваших слів я догадуюсь, що Зулейка вміє по-німецьки – чи вміє по-турецьки, сього Ви не кажете! І для того я, як би-м знав, де її шукати, післав би їй дещо з сучасних німецьких поетів. Зажду, аж дістану її докладний адрес, а тим часом поручаюсь Вашій ласці і остаюсь

Ваш щирий, Іван Франко.

Львів, д[ня] 20 марта 1884. Ул. Ліндого, ч. 3.

Листів не рекомендуйте, і так дійдуть!

І. Ф.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. З, 1952, с. 68.

Подається за автографом – ЛНБ, ф. 29, № 658, с. 3.

…лист Ваш… – Мається на увазі лист К. К. Попович від 18 березня 1884 р. (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1618, с. 323 – 330).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 404 – 405.