Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.05.1888 р. До Йозефа Коржана

Львів Lwów, 29/5 1888

Szanowny Panie Redaktorze!

Posyłam parę dalszych artykułów do Słownika, moich i P[ana] Wołkowa z Paryża, i upraszam Szanownego Pana wysłać panu Wołkowowi zeszyty Słownika, jakie wyszły dotychczas. P[an] W[ołkow] jest wybitny pisarz małoruski, etnograf i znawca krajów naddunajskich (Rumunii i Bułgarii). Dobrze by było, gdyby Szanowny Pan redaktor zaprosił go od siebie listem do dalszego współpracownictwa o rzeczach ukraińskich, rumuńskich i bułgarskich.

Pozostaję z prawdziwym szacunkiem Szanownego Pana sługa

Iw. Franko.

Lwów, 29/5 1888

Adres p. Wołkowa jest następujący: Monsier Theodor K. Volkov. Paris. Rue de Caire, 8

Шановний пане редакторе!

Надсилаю кілька дальших статей до Словника, моїх і п. Волкова з Парижа, і прошу Вас вислати п. Волкову випуски Словника, які досі вийшли. П. Волков – визначний український письменник, етнограф і знавець наддунайських країн (Румунії та Болгарії). Добре було б, коли б Ви листом від свого імені запросили його до дальшої співпраці у справах українських, румунських і болгарських.

Із щирою повагою

Ваш покірний слуга

Ів. Франко.

Львів, 29/5 1888

Адреса п. Волкова: Monsieur Theodor K. Volkov. Paris, Rue de Caire, 8


Примітки

Мовою оригіналу друкується вперше.

Вперше надруковано в українському перекладі: «Жовтень», 1956, № 4, с. 83 (публікація М. Мольнара та М. Мундяк).

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі. Лист написано польською мовою.

Подається за фотокопією (ІЛ, ф. 3, № 1577).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 162 – 163.