Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

4.04.1888 р. До О. С. Лашкевича

Львів Львів, ул. Зиблікевича, ч[исло] 10 4/ІV 1888

Вельмишановний пане редактор!

Посилаю Вам оце дві рецензії на «Галицько-руську бібліографію». Щодо язика і стилю лишаю Вам повне право змінювати і поправляти, як Вам треба, бо я по-великоруськи хоч читаю добре, але писати досі не пробував.

На днях вишлю для відділу «Известия и заметки» деякі додатки до статті проф. Сумцова о апокрифах. Матеріали лежать у мене давно, та нікуди їх було приткнути. Надіюся, що Ви не відмовите їм місця в своєму журналі.

Для дальших номерів, крім рецензій, я пришлю два листи Бодянського до Бельовського з заміткою про них і дальші матеріали апокрифічні.

Чи ладить у Вас хто розбір книги проф. Потебні о колядках? Деякі свої уваги про сю книгу міг би я прислати (ураз із деякими новими матеріалами), але не так швидко, може, через місяць, абощо, коли вспію прочитати, а вона читається нелегко.

Чи надрукували б Ви статтю про розвій галицько-руської літератури або про який-небудь один її момент? Я міг би заслати яку частину з обширної роботи рукописної О. Терлецького про розвій русинів 1772 – 1872 р.

Остаюся з правдивим поважанням готовий служити

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Советская Украина», 1955, № 7, с. 152 (публікація Д. М. Іофанова «Неопубликованные письма Ивана Франко»).

Подається за автографом (відділ рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, далі ЦНБ АН УРСР, ф. III, № 71183).

Посилаю Вам оце дві рецензії на «Галицько-руську бібліографію». – Рецензія І. Франка на книжку: Левицкий И. Е. Галицко-русская библиография XIX столетия с увзгляднением изданий, появившихся в Угорщине и Буковине (1801 – 1886). Львів, 1887, та його ж коротка замітка про «Галицко-русскую библиографию за 1887 г.» (Львів, 1888) надруковані в «Киевской старине», 1888, кн. 5.

…деякі додатки до статті проф. Сумцова о апокрифах. – Праця М. Сумцова «Очерк истории апокрифических сказаний и песен» опублікована в «Киевской старине», 1887, кн. 6 – 11. Стаття І. Франка «К истории апокрифических сказаний» надрукована в «Киевской старине», 1891, кн. 11.

…пришлю два листи Бодянського до Бельовського… – Копії листів О. Бодянського до Августа Бельовського (1806 – 1870), польського письменника і вченого, від 25 червня 1857 р. та 24 березня 1859 р. зберігаються в ІЛ, ф. 3, № 2184, арк. 77 – 80. В «Киевской старине» вони не друкувалися.

…дальші матеріали апокрифічні. – Стаття «К истории южнорусских апокрифических сказаний» надрукована в «Киевской старине», 1894, кн. 12.

розбір книги проф. Потебні о колядках? – Йдеться про працю російського та українського мовознавця, фольклориста і етнографа Олександра Опанасовича Потебні (1835 – 1891) «Объяснения малорусских и сродных народных песен, ч. II. Колядки и щедровки» (Варшава, 1887). Рецензії на неї I. Франко опублікував у журналах «Правда», 1888, вип. 3, та «Kwartalnik historyczny», 1888, № 3.

…обширної роботи рукописної О. Терлецького… – Стаття О. Терлецького «Літературні стремління галицьких русинів від 1772 до 1872 р.» в «Киевской старине» не друкувалася. Згодом І. Франко опублікував її в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 2 – 6; 1895, кн. 1 – 6.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 154.