Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

7.01.1896 р. До Івана Шишманова

Львів Львів, 7/І 96. Ул. Кастелівка, 11

Вельмишановний пане професор!

Я дуже жалував, що мусив був покинути Прагу, не бачившися більше з Вами. Ну, та, може, то не останнє наше бачення.

З листа Людмили Михайлівни до П[авли]ка я зрозумів, що Ви заходитесь друкувати мою статтю у «Сборнику». Дуже б рад побачити її друкованою, та рад би злагодити ще дещо для Вашого видання. Роздивляючися за темою, я зупинився на Тиквешськім рукописі, опублікованім у «Сборнику». Що, якби я взявся обробити ті легенди, що там містяться, в зв’язку з загальним ходом праць над апокрифами, легендами і фольклором? Деякі части відповідної сюди літератури, іменно апокрифи, мені досить добре відомі, то я думаю, що така робота не була би зовсім лишньою. Коли би редакція згодилася мати від мене таку роботу, то прошу звістити мене про се і прислати той том «Сборника», де є початок Тикв[ешського] рукоп[ису] – у мене є тільки кінець.

В разі, якби се було можливе, я просив би з моєї статті про притчу о богатих зробити для мене зо 20 відбиток – буду дуже вдячний.

Засилаю Вам сердечне поздоровлення з Новим роком і заразом низенький поклін усім Вашим в[исоко]пов[ажаним] товаришам, з котрими я познайомився в Празі.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 458.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1300).

…друкувати мою статтю у «Сборнику». – «Притчата за еднорога и нейният български вариант».

…я зупинився на Тиквешськім рукописі. – Стародавній болгарський рукопис, опублікований у «Сборнику», кн. VIII – X, за 1892 – 1894 рр. Названий так за місцевістю Тиквешко, де знайдений.

…з моєї статті про Притчу о богатих… – «Притчата о богатых от книг болгарских» – частина статті І. Франка «Притчата за єдинорога и нейният български вариант».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 68.