Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.01.1896 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, 14/І 96

Дорогий друже!

Довгенько не писав до Вас. Часу мало, та при тім я все жду Вашого докінчення Клоустона (про Антара). Решту, т. є. двох братів і студію про них Коскена, я зладжу сам, але кінець Клоустонового тексту і Ваші примітки пришліть таки Ви і то якнайшвидше. Фірдоусі дістав, а Клоустона – ні, і на сьому знов спинився друк.

Не знаю, чи відомо Вам, що Студинського факультет майже одноголосно присудив не допустити до габілітації. Тепер, здається, він піде габілітуватися до Кракова, се в усякім разі до Львова до кафедри по Огоновськім йому досить далеко. Звістка про Вашу кандидатуру розійшлася тут – без мене – й дійшла до Колесси, котрий нею дуже збентежений і чує себе скривдженим самою можністю, що хтось сміє кандидувати супроти нього. Як стоїть ся справа тепер – не знаю.

«Ж[итя] і сло[ва]» VI книжка ще не вийшла. Як вийде – позасилаю. «Пісню про Роланда» шлю на Архео[логическое] общ[ество]. Аркушів Фірд[оусі] і Клоуст[она] годі тепер роздобути – вони не в друкарні, а у переплетчика. Як вийде цілість, то тоді вже. Клоуст. арк. 6-й посилаю.

Що Клирик Острозький звався Суразький – про це свідчить Стебельський (Dwa wielkie światła).

Запитання до Вас: у котрім річнику «Zeitschr[ift] der D[eutschen] Morg[enlandische] Ges[ellschaft]» була стаття про Варлаама і Йоасафа, о якій Ви згадували? Антиквар з Липська пише мені, що ані в 1894, ані в 1895 такої статті не було.

Недавно я вислав до «К[иевской] стар[ины]» досить обширну статтю про нашу пасхальну драму, враз із текстом тої драми, відкритим мною і схожим з віршею, друкованою колись в «Основі», а опісля в «Этнограф[ическом] обозр[ении]» (К малор[усским] нар[одным] легендам). Тепер засяду до праці про гуцульський нар[одний] епос, т. є. про пісні опришківські: хотів би видрукувати в «К. стар.», враз із текстами, а коли ні, то в «Этногр. обозрении». Не знаю, чи воно платить що-небудь, бо коли ні, то у мене часу даремного нема.

В «Записках» я друкую «Варлаама». Буде се праця обширна, то я не знаю, коли й скінчиться. Чи посуну далеко наперед науку про сю повість – сього не знаю, а бодай зведу докупи все важніше, що досі зроблено на сьому полі, і провірю важніші здобутки. Жаль, що я не орієнталіст!

Кошту висланих Вам книжок я не тямлю, в усякім разі більше 3 гульд[енів] не буде.

Цілую Вас

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 561 – 562.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 83).

«Пісня про Роланда» – старофранцузький епос. Український переклад, виконаний В. Щуратом, друкувався в журналі «Житє і слово» протягом 1894 р.

Стебельський Гнат – український історик церкви. Гіпотеза, висунута ним у книзі «Dwa welkie światła na horyzonte Polockim», тт. I – III (Вільна, 1781 – 1783), що Клирик Острозький – це Василь Суразький, не підтвердилась наукою.

…стаття про Варлаама і Йоасафа… – німецького орієнталіста Ернста Куна «Barlaam und Joasaph. Eine bibliographisch-literargeschichte Studie», München, 1893.

…статтю про нашу пасхальну драму… – Мирон. Южнорусская пасхальная драма. – «Киевская старина», 1896, кн. 6, с. 380 – 412; кн. 7, с. 1 – 29; і окремо: К., 1896, 61 с.

…текстом… схожим з віршею, друкованою колись в «Основі», а опісля в «Этнографическом обозр[ении]». – Вірш «Великдень», подав В. Коховський в журналі «Основа» за червень 1862 р., с. 49 – 53, і у статті П. Іванова «Из области малорусских народных легенд» («Этнографическое обозрение», 1893, № 3).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 68 – 69.