Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.06.1896 р. До M. M. Коцюбинського

Львів Львів, 24/VI 96

Шановний добродію!

Щиро прошу Вас до співробітництва в «Житю і слові». Крім белетристики (коротких новелістичних творів), мені були б пожадані праці про просвіту, соціальний та громадський побут нашого народу, а надто критика літературна та дописи про біжучі факти.

Щиро поважаючий Вас

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Лебідь А. Листи Івана Франка до Коцюбинського. – «Життя й революція», 1926, № 5, с. 116.

І. Франко й М. Коцюбинський листувалися з 1890 р. В Чернігівському літературно-меморіальному музеї М. Коцюбинського зберігаються автографи трьох листів І. Франка до М. Коцюбинського. В ІЛ зберігаються автографи дванадцяти листів М, Коцюбинського до І. Франка.

Подається за автографом, що зберігається в Чернігівському літературно-меморіальному музеї М. Коцюбинського (фотокопія – ІЛ, ф. 3, № 1103).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 78.