Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.03.1896 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, д[ня] 24/ІІІ 96

Дорогий друже!

Пишу Вам сьогодні коротко, посилаючи дальший аркуш Клоустона і часть Роланда. Слідуючий лист Кл[оустона], де скінчиться казка і почнуться уваги Коскена, буде сими днями готовий. Коскена вистарчить, певно, ще на аркуш, а дальший аркуш займе Ваш індекс, так що вся книжка обійме около 160 сторін. Думаю, що книжка буде гарна.

Леоніда одержав, та не знаю ще, чи є весь, не вспів попорядкувати всіх шматків, бо при вільнім часі перечитую том за томом.

Та от що хотів написати Вам. Є надія видавати далі «Житє і слово». Найшлась тут у нас в Галичині така пані, що хоче дати 1000 гульд. на видання. Звісно, грошей я ще в руках не маю і до тої хвилі ставлю над ними знак питання. Та коли б гроші прийшли, то був би змушений розпочати видання далі, а власне, зробивши піврічну перерву повести його з половини року.

Хотів би я зробити його місячником, виключити з нього сирі матеріали етнографічні та історичні і натомість розширити часть критичну та наукову, так щоби давати популярні наукові статті та реферати по різним частям науки. Звісно, така редакція вимагає організації, вимагає багато співробітників, і думаю, що Ви не візьмете мені за зле, коли я числю тут поперед усього на Вашу підмогу. Нам конечно треба, щоби хтось звертав увагу на все цікавіше, що є по російських журналах, а у нас їх і зовсім нема деяких, другі хоч є, та їх тяжко дістати до рук. Загалом се така праця, котру можуть зробити тільки росіяни.

Також прошу Вашої поради, до кого з рос[ійських] українців обернутися мені з просьбою о поміч. Як чую, українці невдоволені з «Зорі», що виключила зі своєї програми все загальнолюдське і серйозне – пора їм приложити рук до того, щоб сотворити таку часопись, якої їм треба і яка б відповідала теперішньому стану наших літературних сил. 6 кн. «Ж[итя] і сл[ова]» за 1895 ще не скінчена. Скоро скінчиться, я звелю доскладати Фірдоусі і випущу його у світ, не дожидаючись дальшого видавництва. В усякім разі се вже довго не потягне.

Ви тепер, певно, дуже зайняті, то я й не дивуюся, що не пишете. Та коли зможете – напишіть. «Суфізм» Ваш одержав – спасибі. Не мав ще часу прочитати всього, та, переглядаючи, бачив, що річ дуже цікава. Тема – розвій аскетизму і впливи буддизму на Захід – занімала й мене віддавна, і я дуже радо прочитаю Вашу працю.

Цілую Вас і стискаю руку.

Ваш Ів. Франко.

Шлю пару марок – решта розгубилася.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 565.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 85).

Леоніда одержав… – Архим. Леонид. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова. В 4-х частях. М., 1893 – 1894.

Найшлась тут у нас в Галичині така пані, що хоче дати 1000 гульд. на видання. – Хто була ця особа – не встановлено.

«Суфізм» Ваш одержав… – Праця А. Кримського «Очерки развития суфизма до конца III века Гиждры» (М., 1895). Книга зберігається в особистій бібліотеці І. Франка (Ка 3609) э дарчим надписом. «Високошановному, дорогому приятелеві Івану Франкові на знак щирого прихилля автор. 9. III 1896».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 75 – 76.