Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.06.1896 р. До А. Я. Чайковського

Львів 18/VI 96

Дорогий друже!

Шлю Вам проект протесту проти Угорщини і бажав би-м мати на нім підпис наших поважніших людей, народовців і радикалів. Прочитайте якнайширокому кружкові і телеграфуйте (Lwów, Kastelówka, Franko), кого можете підписати. Протест вийде в «Житю і слові» (новім), а також осібно по-руськи, німецьки і мадярськи. Підписи товаришів, особливо політичних, мужиків, жінок пожадані. В разі будете мати якісь поправки або додатки, шліть листовно, але живо, бо хотів би-м якнайшвидше видати. Рівночасно шлю проспект «Ж[итя] і сл[ова]».

Цілую Вас.

Ів. Франко


Примітки

Вперше надруковано: «Новий час», 1935, 28 серпня. Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1250).

…проект протесту проти Угорщини… – Написана І. Франком і В. Гнатюком стаття «І ми в Європі. Протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття» («Житє і слово», 1896, кн. 1, с. 1 – 9). Вийшла також окремою брошурою (Львів, 1896. 36 с). У статті викривається шовіністична політика угорської буржуазії, спрямована проти закарпатських українців, яка посилилася наприкінці XIX ст., під час святкування 1000-ліття Угорщини у 1895 р.

…вийде… осібно по-руськи, німецьки і мадярськи. – Про вихід брошури «І ми в Європі» угорською і німецькою мовами відомостей нема.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 77 – 78.