Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.06.1896 р. До В. Ю. Охримовича

Львів

Дорогий друже!

Шлю на Ваші руки проект протесту проти мадяр. Прочитайте, а також уділіть д-ру Олесницькому (не посилаю йому осібно, бо не знаю, чи його застане посилка дома) і кому ще знаєте і зателеграфуйте мені, чи і хто згодиться сей протест підписати. Я бажав би мати підписів не багато, але важних, головно з нашої молодшої генерації, хоч, звісно, не виключу нікого і з старих, і овшім, просити буду Романчука, послів, селян і видніші товариства львівські (народні). Підписи товариств, особливо політичних, далі селян, жінок також пожадані. Протест буде уміщений в І кн[изі] «Ж[итя] і сл[ова]», а потім з більшим числом підписів вийде осібно по-руськи, німецьки і мадярськи.

Цілую Вас.

Д-р Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Українське літературознавство, вип. 1. Іван Франко. Статті і матеріали. Львів. 1966 р., с. 152.

Датується на підставі ідентичного листа до А. Чайковського від 18 червня 1896 р.

Подається за автографом, що зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР, ф. М. Возняка, № 661, п. 150, арк. 8.

Олесницький Євген (1860 – 1917) – громадський діяч, перекладач і журналіст в Галичині. Підпис Є. Олесницького також стоїть під «Протестом».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 78.