Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

13.02.1896 р. До В. Г. Щурата

Львів Львів, 13/II 96

Дорогий друже!

«Житя і слова» я рішив поки що далі не видавати, та в останнім номері зазначу, що завішую видавництво на якийсь час. Чи удасться Вам зорганізувати видання наново, не знаю. Не віриться мені, щоб у нас могло устоятися видання літературне, а ще й наукове, поки не буде для наших видань отворена російська границя.

Я десь в половині марта буду у Відні, то побачимось. Пишу Вам коротко, бо дуже занятий.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Щурат С. В. Іван Франко і Василь Щурат у літературних зв’язках та листуванні. – Дослідження творчості Івана Франка. К., 1956, с. 248.

І. Франко листувався з В. Г. Щуратом у 1891 – 1896 рр. В ІЛ зберігаються автографи шести листів і трьох листівок І. Франка до В. Щурата і одинадцять листів та дві листівки В. Щурата до І. Франка.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1601).

«Житє і слово» я рішив поки що далі не видавати… – Журнал виходив до 1897 р.

Чи удасться Вам зорганізувати видання наново… – В. Щурат у листі до І. Франка з Відня від 8 лютого 1896 р. пропонував:

«Може б, Ви згодились на те, що я під тою фірмою («Житє і слово») видавав би місячник від липня, коли тепер се не було можливе» (Дослідження творчості Івана Франка, с. 246 – 247).

…поки не буде для наших видань отворена російська границя. – Українські видання з Галичини було заборонено перевозити і розповсюджувати в межах Російської імперії.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 72.