Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 05.1896 р. До А. Ю. Кримського

Поч. травня 1896 р. Львів

Дорогий друже!

Шлю Вам два дальші аркуші Клоустона. Третій сьогодні друкується, решта буде готова ще сього тижня, так що за тиждень і книжка вийде.

З «Ж[итям] і сл[овом]» ще й досі не знаю, як буде. Сангвінічні надії, про які я писав Вам, значно охололи. Шоста книжка ще не скінчена. Ну, та швидко повинно все вияснитися.

Цілую Вас і поздоровляю.

Ваш Ів. Франко.

Я тепер друкую друге виправлене і значно перероблене видання «Лиса Микити». Швидко вийде, то зашлю Вам.

І. Ф.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 566.

Датується на підставі змісту: 6-а книга журн. «Житє і слово» вийшла 15 травня, книжка Клоустона – 26 травня.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 95).

…друге… видання «Лиса Микити». – Лис Микита. Друге перероблене і розширене видання. Львів, 1896. Перше видання вийшло 1891 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 76.