Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5.02.1896 р. До Л. М. Драгоманової

Львів Львів, д[ня] 5 февр[аля] 1896.

Вельмишановна пані!

Щире спасибі за Ваш лист! Мені дуже радісно було прочитати, що Ви, не забуваючи про свою велику втрату, все-таки здужали перемогти вже настільки свій жаль, щоб знов енергічно стати до праці для будущини Ваших дітей, і інтересуєтесь при тім нашим публічним життям. Бідне воно, щоправда, та що вже діяти! Коли бог прокляв нас бути русинами, то від тої клятви не втечемо.

Дуже Вам дякую за Вашу охоту передати етногр[афічні] матеріали, зібрані пок[ійним] М[ихайлом] П[етрови]чем, у мої руки. Для їх оброблення умер нам з ним разом незрівняний майстер і тут, певно, не мені його заступити. Для їх опублікування зроблю, що буде в моїй силі.

Щодо Childa, то я не розумію, для чого би Вам передавати його в бібліотеку Львівського університету. Се бібліотека урядова, і досить буде одному професору зажадати – i книгу куплять. А не жадають, значить, і потреби нема. Я думаю, що найлучше Ви лишіть його у себе, – хто запотребує, може зголоситися до Вас. Впрочім, що там відноситься до нашого фольклору, я випишу і опублікую.

Передмову М. П-ча до «До світла» я читав. Я радо зроблю, що Ви жадаєте, а власне додам головні дані з дальшої своєї діяльності і поправлю дещо з того, що там написано. Дозвіл Вам на перекладування моєї белетристики даю з найбільшою охотою.

Даруйте, що поки що не пишу Вам про наші новини. Зроблю се по соймі, бо тепер занятий дуже, – от і сей лист, уже написаний, пролежав кілька день, поки я встиг його скінчити. Щиро кланяюся Вам і всім Вашим.

Д-р Іван Франко.

Адрес мій: улиця Кастелівка, ч. 11

Childa прошу ще тепер не висилати, аж напишу знов, щоб він не лежав у мене дармо, бо тепер замало часу для нього.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1473).

Передмову М[ихайла] П[етрови]ча до «До світла…». – З листа Л. М. Драгоманової до І. Франка від 12 (24 н. ст.) січня 1896 р. довідуємося, що рукопис передмови М. Драгоманова до збірки оповідань І. Франка «До світла» був у М. Павлика. Вона просила І. Франка доповнити передмову новими даними (ІЛ, ф. 3, № 1613, с. 294 – 295).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 70 – 71.