Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.05.1896 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, 21/V 96

Дорогий друже!

Шлю Вам решту Клоуст[она]. Окладка буде, мабуть, сьогодні друкована, то вишлю також. Як бачите, титулову карту я передрукував і додав зміст напереді. За примітку прошу Вас не гніватися; мені здається, що вона відноситься зовсім не до Вас, а до Парі, – хіба він міг би гніватися на мене за неї, та мені таки здається, що він міг помилитися і прийняти, що «Speculum exemplorum» є витяг із «Sermones» Вітрі, а не з великого «Speculum» Вікентія. Я й сам не знав і ні від кого не міг довідатися, відки взялося «Speculum exemplorum», поки не прочитав звістку у Гедека (праці Владимирова і досі не маю та й не бачив). Значить, не знати такої речі таки не встид.

З «Ж[итям] і сл[овом]» сими днями має рішитися. Я маю таки надію, що буду видавати його, і коли д. Чайч[енко] має яку статтю написану, просіть його, щоб викінчував. Скоро рішинець западе, я зараз понаписую листи на Укр[аїну], то, може б, Ви вказали мені, до кого обернутися? Нове «Ж. і сл.» буде, мабуть, місячник, всякий сирий матеріал (крім листів) буде з нього виключений, на сучасні політичні справи наші і загальні положена буде вага, соціальний устрій Галичини і загалом України буде розбиратися пильно, відділ критики літературної буде провадитися по змозі систематично.

Чи, їдучи за границю, Ви не могли би вступити до нас?

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 566 – 567.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 86).

За примітку прошу Вас не гніватися. – До перекладу книжки В. А. Клоустона, здійсненого А. Кримським, «Народні казки і вигадки» на стор. 154 – 155 І. Франко додав від себе примітку про середньовічний збірник морально-повчальних легенд «Велике Зерцало» («Speculum exemplorum»).

Парі Гастон (1839 – 1903) – французький історик літератури, орієнталіст.

Вітрі Жак (пол. XII ст. – 1244) – французький середньовічний письменник.

Вікентій з Бове (? – 1264) – французький письменник і вчений. Уклав історичну енциклопедію «Дзеркало історії» («Speculum historiale»), надруковану 1483 р. в Страсбурзі і 1494 р, в Венеції.

Гедеке Карл (1814 – 1887) – німецький історик літератури.

…праці Владимирова і досі не маю… – Владимиров П. В. Великое зерцало (Из истории русской переводной литературы XVII века). М., 1884.

Чи, їдучи за границю, Ви не могли би вступити до нас? – У 1896 р. А. Кримський був відряджений на два роки до Сірії і Лівану для продовження студій з орієнталістики.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 77.