Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.03.1902 р. До Ф. К. Вовка

Львів

Вельмишановний добродію!

В додатку до того, про що я просив Вас листом, будьте ласкаві роздобути для мене (на рахунок Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевч[енка]) книгу: «Bibliotheca hagiographica graeca», Bruxelles, 1896 – здається, один том. Коли б того було більше томів, то прошу дивити(ся) в індексі, чи єсть там про Clementum Romanum papam і про Єфрема Херсонського та його оповідання про чудо з хлопцем на дні моря. Може б, можна дістати ще: L. Allatius. De Symeonibus diatriba, відбитка із 114 тому Мінєвої «Patrologiae cursus completus. Series graeca».

Вибачайте за клопоти, та прошу дуже, не відмовте!

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літ. спадщина, 1, с. 477.

Датується на підставі поштового штемпеля.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 477).

…про Єфрема Херсонського… – І. Франко пише про нього у IX розділі праці «Святий Климент у Корсуні. Причинок до історії Старохристиянської легенди».

…L. Allatius. De Semeonibus diatriba… – Йдеться про працю Льва Аллація (1586 – 1669) – грецького вченого-богослова, який прийняв католицизм і працював у Римі.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 204.