Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.12.1902 р. До В. М. Гнатюка

Львів 15 (28) XII 1902

Користуючи з нагоди, долучую і від себе пару слів. Дуже перепрошую, що не міг бути у Вас перед від’їздом, забарившись у друкарні. У нас донині (29) була остра зима, снігу нападало багато. Сьогодні перший раз від двох місяців почало таяти і покрапує дощ.

Дякую Вам і д. Доманицькому за причинки до «Хроніки». Та прийміть і мою гратуляцію до Вашого іменування чл[еном]-кореспондентом II отд. Петерб[урзької] Акад[емії] наук. Офіціальної відомості про се поки що ще не маємо, але звістка, мабуть, певна.

Як Ваше здоров’я? Був тут колись у нас Дергало і запропонував весною на щупаки, – значить треба, щоб Ви вертали нам зовсім здорові.

Цілую Вас

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Українське літературознавство, вип. 1. Іван Франко. Статті і матеріали. Львів. 1966 р., с. 146.

Подається за автографом, що зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР (ф. В. Гнатюка, № 165, с. 1, звор).

…долучую і від себе пару слів. – Лист І. Франка написаний на зворотньому боці листа М. Грушевського до В. Гнатюка від 28 грудня 1902 р.

…причинки до «Хроніки». – Про які йдеться матеріали, надіслані в ЛНВ, в розділ «Хроніка і бібліографія», невідомо.

до Вашого іменування… – В. Гнатюк був обраний членом-кореспондентом Російської Академії наук 29 грудня 1902 р. Повідомляючи про цю подію, ЛНВ зауважував: «Ся відзнака для нашого етнографа прийшла саме в ту пору, коли він для порятування здоров’я був змушений виїхати на острів Корфу в Греції» (1903, кн. 2, с. 65).

Дергало Федір – селянин із Завадова на Львівщині, в якого І. Франко неодноразово відпочивав із сім’єю. Збереглося вісім листів Дергала до І. Франка (ІЛ, ф. 3, № 1611, 1629).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 220.