Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

23.04.1902 р. До Матії Мурка

Львів Крижова, 12

Високоповажаний пане професоре!

Позвольте поперед усього сердечно погратулювати Вам Вашої номінації на професора славістики в Грацу, про шо я аж нині довідався з «Münch[ener] Allg[emeine] Z[ei]t[un]g». Нехай ся номінація буде закінченням Вашої віденської одіссеї, а притім першим ступенем до заняття високого і світлого становища в славістиці, на яке дає повну надію Ваш талант, Ваша широка ученість і Ваш ясний, критичний та спокійний ум.

Рівночасно прийміть мою, хоч спізнену, подяку за випозичення мені Воронова. Задумав я обробити в цілім зв’язку розвій легенди про Климента Римського, з яким, як знаєте, в’яжеться також потрохи і паннонська, і італійська, і моравська легенди про Константина і Кирила, далі легенди про хрещення Русі і навіть традиція про автокефальні пориви руської церкви XII в.

Біда, що робити такі речі у Львові, то так як камінь гризти: на кождім кроці рветься. Можливо, що прийдеться ще приїхати на пару день до Відня, щоб переглянути деякі periodica, бо справа де в яких пунктах дуже заплутана. Чи не було би можливо дістати ще на кілька день працю проф. Ягича «Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache»? Віденські «Denkschriften» у нас у бібліотеці є, але визичені, і аніруш дістати.

Сердечно поздоровляю і бажаю всього найкращого

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Дружно вперед», 1976, № 10, с. 21.

Автограф зберігається в Національній бібліотеці Люблянського університету (Югославія) під шифром «MS 1119, 319, śt. 3».

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 5043).

…розвій легенди про Климента Римського… – Йдеться про дослідження І. Франка «Святий Климент у Корсуні».

…працю проф. Ягича… – «Zur Entstehungsgeschichte der Kirchenslavischen Sprache». На цю працю В. Ягича I. Франко надрукував рецензію у ЗНТШ (1902, кн. 5, с. 5 – 8).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 206 – 207.