Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

7.11.1902 р. До Михайла Зубрицького

Львів Львів 7/ХІ, ул. Понінського, 4

Високоповажаний отче добродію!

Приступаючи до видання першого тому «Архіву для історії освіти і письменства України-Руси в XVIII – XIX вв.», задумав я видати в нім і Ваші «Деканальні записки», що Ви колись, времени минувшу, дали мені. Я Вам при нагоді згадував колись про сей матеріал, і Ви сказали, що мали би щось додати до нього. Отже, тепер я посилаю Вам Ваш старий скрипт з уклінною просьбою:

1) Переробити трошки вступ, оскільки знайдете потрібним (зверніть увагу на власть декана).

2) Упорядкувати матеріал трохи відмінно, а власне наперед дати в хронологічнім порядку виписки про візитації Затварницького (як можна, то і вступ про його вибір і настановлення на декана, потім приміри його судівництва, а вкінці (скоротивши) інвентарі померших попів.

3) Просив би переписати ті матеріали порядно, без абревіатур і без непотрібних великих букв, пишучи на одній стороні паперу, і прислати рукопис якнайшвидше, хоч би частями, щоб я зараз міг давати його до друку. Коли б у Вас були ще деякі матеріали того роду (до побуту духовенства, історії шкіл або письменства), то прошу дуже лагодити і прислати.

До першого тому війде також пам’ятник селянина Лемця, який колись Ви передали мені. Якби ласка Ваша написати дещо про той рукопис, відки його взято, хто були його давні властителі, а евентуально й автор, буду дуже вдячний. Одне й друге пішло би яко Ваші комунікати. Сюди ж ввійде і Ваш деканальний циркуляр про закладання шкіл. Здоровлю сердечно

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Українське літературознавство, Львів, 1966, вип. 1, с. 147 – 148.

Подається за автографом, що зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР (ф. 660, п. 150, с. 4 – 6).

…першого тому «Архіву для історії освіти і письменства…» – згаданий збірник історико-філософської секції Наукового товариства імені Т. Шевченка вийшов під назвою «Матеріали до культурної історії Галицької Русі XVIII і XIX віку, зібрані Мих. Зубрицьким, Юр. Кмітом, Ів. Кобилецьким, І. О. Левицьким, і І. Франком» (1902, т. V).

…Ваш деканальний циркуляр про закладання шкіл… – Цього матеріалу М. Зубрицького в згаданому збірнику не вміщено.

Ваші «Деканальні записки»… – Вони опубліковані у згаданому виданні під назвою «Знадоби для характеристики життя сільського гр[еко]-кат[олицького] духовенства в Галицькій Русі в XVIII в.» (с. 17 – 46).

…візитації Затварницького – Йдеться про записки священика Данила Затварницького «Acta revisionis ecclesiarum intra decanatum Pruchnicensem consistentium» (1765).

…пам’ятник селянина Лемця… – До збірника «Матеріали до культурної історії Галицької Русі XVIII і XIX віку…» записки Лемця не ввійшли.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 216 – 217.