Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.04.1902 р. До Ф. К. Вовка

Львів Львів, ул. Крижова, 12. 25/IV 902

Високоповажаний добродію!

Сердечно дякую Вам за Вашу готовність допомогти мені та й за книжки, хоч я досі ще не одержав їх. Baronii «Annales» не купуйте, вони є тут, та й мені їх до біса. Далеко важніше було би мені купити Migne. Patrologie cursus completus, series graeca, t. 117, та, мабуть, дорогий буде або й зовсім годі дістати нарізно. Здались би також томи 114, 115 і 116 (Симеон Метафраст – у нас у бібліотеках нема). Якби можна було купити їх, то розвідайте ціну, а я тут похлопочу, щоб Тов[ариство] купило.

Леже, будьте ласкаві, пришліть. Чи се нова книжка? Я не знаю, чи втну критикувати його, бо міфологією досі займався мало. Ну, та в усякім разі прочитаю, а як буду мав що сказати, то й скажу хоч би й по-німецьки.

Дуже цікавий на «Κρυπτάδια». Ми вже думали, що їх і зовсім не буде, прочитавши в газетах звістку, що Вельтер не хоче видавати їх більше. Здоровлю Вас сердечно.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 473.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 986).

Baronii «Аnnales» – Йдеться про працю історика католицької церкви Баронія Цезаря (1538 – 1607) «Caesaris Baronius. Annales ecclesiastici», видану в 14 томах протягом 1588 – 1593 рр.

Симеон Метафраст (Симеон Логофет; помер 940 або 976 р.) – державний діяч, дипломат І письменник при дворі візантійських імператорів Льва Філософа і Константина VII, грецька церква оголосила його «святим». Переповів латинською мовою «Житія святих» (видані 1551 – 1560 рр. у Римі).

Леже, будьте ласкаві, пришліть. – Йдеться про працю французького філолога-славіста Луї Леже (1843 – 1923) «La mythologie Slavé». I. Франко не рецензував його праці.

Дуже цікавий на Κρυπτά… – У листі від 5 січня 1899 р. Ф. Вовк писав: «Потім за Κρυπτιά… Видавець (Welter), до котрого Ви писали, передав Ваш лист до редакції, а редакція мені, щоб я Вам відповів… Усе дотичне «Крипта» йде до мене» (ІЛ, ф. 3, № 1620, с. 89),

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 207.